Ст 197 198

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності

Умисне зіпсуття паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату — тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері паспортного режиму.

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає в умисному зіпсутті паспорта чи недбалому зберіганні паспорта, що спричинило його втрату.

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.

Суб’єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 років.

«Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання

Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання —

тягнуть за собою попередження.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, —

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

3) пункт 2 частини першої статті 213 доповнити словами «та їх посадовими особами, уповноваженими на те цим Кодексом»;

4) у частині другій статті 217 слова та цифру «у пункті 5» замінити словами та цифрами «у пунктах 2, 5»;

частину першу доповнити цифрами «197, 198»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг»;

6) у частині першій статті 222-2 цифри «197-201» замінити цифрами «200, 201»;

7) у частині першій статті 255:

пункт 2 доповнити цифрами «197, 198»;

доповнити пунктом 2-5 такого змісту:

«2-5) посадові особи, уповноважені на те місцевими державними адміністраціями (статті 197, 198)»;

8) частину першу статті 258 після цифр «185-3» доповнити словами та цифрами «статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)».

2. У статті 12 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

назву після слів «міських рад» доповнити словами «та їх виконавчих органів»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належать:

1) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

2) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону».

3. У Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами):

у частині першій:

в абзаці першому слова «у видачі паспорта» замінити словами «у виїзді за кордон»;

пункти 2, 6 та 8 виключити;

у пункті 5 слова «рішенням іншого органу (посадової особи)» виключити;

частину другу виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«У разі виникнення обмежень, передбачених цією статтею, орган, що їх запровадив, повідомляє про них у десятиденний строк з моменту їх запровадження:

1) громадянина України, щодо якого запроваджено відповідні обмеження;

2) органи Державної прикордонної служби України, які здійснюють контроль за дотриманням таких обмежень»;

2) у частині другій статті 8 слова та цифри «пунктами 1, 2 і 6-8» замінити словом та цифрою «пунктом 1».

4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) пункт «б» частини першої статті 33 доповнити підпунктом 13 такого змісту:

«13) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону»;

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 197. Проживання без паспорта

Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування — тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 11.07.95 р. № 296/95-ВР, від

 1. р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-Ш, від 16.04.2009 р. № 1276-УІ)

1. Об’єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини, пов’язані зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання.

Безпосередній об’єкт — встановлений порядок реєстрації громадян за місцем проживання/перебування.

 1. Об’єктивна сторона правопорушення виражається у таких діях:
 1. проживанні без паспорта або за недійсним паспортом;
 2. проживання без реєстрації місця проживання чи перебування (формальний склад).

3. Суб’єкт адміністративного проступку — загальний (фізичні осудні особи, які досягли 16- річного віку).

4. Суб’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Ст 197 198

Марина Саєнко

Юрист: Юридична компанія “Закон Перемоги”

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Порядок оформлення і видачі паспортів регулюється Положенням про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2503-XII від 02.09.1993 року. Паспорт громадянина України видається після досягнення особою 16-річного віку та діє безстроково. Проте, після досягнення особою 25 – і 45-річного віку в паспорт в обов’язковому порядку повинні бути вклеєні фотографії його власника (відповідні її віку), інакше паспорт буде вважатися недійсним, внаслідок чого його не можна буде використовувати у правовідносинах з третіми особами.

Паспорт підлягає обміну в разі зміни прізвища, імені або по батькові, встановлення розбіжностей у записах, а також при його непридатності для користування (сильно забруднений або порваний паспорт тощо).

За порушення правил паспортної системи законом встановлена ​​адміністративна відповідальність. Так, за проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування (ст.197 КУпАП), настає відповідальність у вигляді попередження або штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 гривні). Крім того за вказані порушення до адміністративної відповідальності можуть бути залучені не тільки самі громадяни-порушники, а й посадові особи, відповідальні за дотримання правил паспортної системи, а також орендодавці, які здають свої квартири в найм таким особам (ст. 199 КУпАП).

Аналогічна відповідальність передбачена за умисне пошкодження або недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату. Накладення штрафу загрожує посадовим особам підприємств, які прийняли на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами, а також посадовим особам, незаконно вилучили у громадян паспорта або прийняв їх у заставу.

Справи про адміністративні правопорушення у вигляді порушення правил паспортної системи розглядаються органами внутрішніх справ (міліцією).

Крім того, за незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом винна особа може бути притягнута навіть до кримінальної відповідальності, що спричинить за собою накладення штрафу до 50 НМДГ (850 грн.) Чи арешт строком до 3-х місяців, або обмеження волі на строк до 3 – х років.

Катерина Гутгарц

Головний редактор порталу Prostopravo.сom.ua, юрист

У молодих батьків часто виникає питання, яка відповідальність передбачена українським законодавством за несвоєчасну реєстрацію місця проживання новонародженої дитини.

У зв’язку з цим, потрібно зазначити, що статтею 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» передбачено обов’язок громадян, а також іноземців та осіб без громадянства зареєструвати своє місце проживання протягом 10 днів після прибуття на нове місце. У той же час, про терміни реєстрації місця проживання новонароджених дітей Закон замовчує.

Більш того, в статті 197 КУпАП, якою передбачена адміністративна відповідальність за проживання без реєстрації, нічого не сказано про відповідальність батьків за відсутність реєстрації в їхніх дітей.

Таким чином, немає ніяких правових підстав для притягнення батьків до адміністративної відповідальності за відсутність реєстрації у їх неповнолітньої дитини, а тим більше за несвоєчасну реєстрацію, адже ніде в законодавстві такі терміни не визначені.

Коментарів: 118 на публікацію “Відповідальність за порушення у сфері паспортизації та реєстрації”

 1. андрей on Березень 12th, 2013 at 13:55

в якій сумі карається особа яка не виробила паспорт в 16 років і затянула з цим до 17рокі?

Доброго дня!
У відповідності ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян (НМДГ), то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень.
Отже, розмір штрафу становитиме від 17 до 51 грн.
З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

Я проживаю в районому центрі і рідко використовував паспорт у правовідносинах з третіми особами, в зв’язку з чим після виповнення 25 річного віку я не вклеїв нове фото, на даний час мені вже 26.
Чи зможуть мені вклеїти фото тепер, чи потрібно буде поміняти паспорт на новий? І яка буде сума штрафу ?
Вже у віці 26 я склав трудовий договір з приватною фірмою, при складанні паспорт був необовязковим. Чи притягнуть цю фірму до адміністративної відповідальності?

Проживання без приписки на протязі 6 років…який розмір буде становити штраф?

У відповідності до ст.197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, проживання без реєстрації тягне за собою відповідальність у вигляді попередження або накладання штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімальних доходів громадян, тобто від 17 до 51 грн.

З повагою, ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

Я 1,5 місяці живу без реєстрації і хочу зареєструватися у селі. Як мені бути в цій ситуації, куди звертатися: в сільраду чи паспортний стіл у місті?

Згідно п.1.3. Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС України від 22.11.2012 року, реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється управліннями, відділами (секторами) Державної міграційної служби України в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення у день подання особою документів. Реєстрація місця проживання особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

З повагою,
ТОВ “ЮК “Юріс- Консалт”

чи э батьки субёэктами правопорушення за ст.199 КУпАП

доброго дня. у мене немає реєстрації місця проживання близько 2 роки. який розмір буде становити штраф ?

Добрий день. В 23-и роки я виписався з попереднього місця проживання и протягом двох років не мав змоги прописатися за новим місцем проживання. Коли я прийшов зареєструватися на нове місце проживання мені відмовили, аргоментуючі це не дійсним паспортом, у зв’язку з виповненням 25-ти років. Мовляв, спочатку я повинен вклеїти за старою реестрациею фотогрфію, а вже потім приїхати до них. Але паспортному столі попереднеї реєстрації теж відмовили, сказали що вклеїти фотографію повинні там де буде нова прописка(реєстрація). Як бути в цій ситуації?

Працюю у державній установі у м. Києві понад 1,5 роки. Офіційно зареєстрована у місті Черкасах. В місті Києві знімаю кімнату. Питання: Чи можу бути притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення «проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування». Дякую.

Шановна Віталіно,за проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування (ст.197 КУпАП) настає відповідальність у вигляді попередження або штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 гривні).
З повагою, ЮК “Юріс -Консалт”.

Доброго дня! Поясніть, чи страшно те, що призначили стягнення? Справа у тому, що мій син досягши 16 рокув звернувся у паспортний,але з бажанням змінити ім”я. Нас направили да РАГСу, де ми написали заяву і протягом місяця з перевірками через міліцію нам видали свідоцтво про зміну імені. Там пояснили,що це поважна причина і щтраф нам не накладуть, але коли ми прийшли до паспортного на сина склали акт і призначили стягнення,хоча знали,що документи перебували в РАГСі. Тепер прізвище мого сина є в переліку автопризначених справ. Чи погано це для його майбутнього?

Шановна Світлано, накладення адміністративного стягнення ніяким чином не впливає на майбутнє Вашого сина. Радимо, Вам звернутися до юриста, адже можна оскаржити винесену постанову про адміністративне правопорушення (якщо не пропущені строки). Звертайтеся за консультацією по тел. 067-364-33-77.

Шановна Ніко, так, Ви можете бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 197 КУпАП, але можемо запевнити Вас у тому, що в аналогічній ситуації перебувають тисячі осіб (особливо у великих містах), крім того до адмінвідповідальності можуть притягуватися також орендодавці, які здають свої квартири в найм таким особам ст. 199 КУпАП.
З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

Шановний Віталію! Норми, що регулює вашу ситуацію,прямо в законодавстві не прописано, проте, аналізуючи розділ 3 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України від 13.04.2012 р. № 320, схиляємося до думки, що Вам потрібно звернутися до територіального підрозділу, який видав Вам паспорт.
З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”.

Шановний Віталію Вам потрібно звернутися до територіального підрозділу ДМС або до центру надання адміністративних послуг за мсцем нової реєстрації,одночасно здійснюється реєстраця та вклейка фото

В відповідності до ст.197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, проживання без реєстрації тягне за собою відповідальність у вигляді попередження або штрафу.Яким чином оформляється попередження, на нбого складається протокол чи воно є усним?

Шановний Василь, відповідно до ст. 26 Кодексу України про адміністративні правопорушення попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом. Тобто, якщо попередження оформляється усно, це не є адміністративним стягненням. Складається на особу- правопорушника, якому виповнилося 16 років.

Шановний Василь, Ви в такій категоричній формі відповідаєте, що не виникає сумніву, але, будь ласка, аргументуйте свою відповідь, посилаючись на діючі норми законодавства.

У 1995 г. при обмене паспорта СССР на паспорт Украины – в этот период мне исполнилось 25 лет – впаспортном столе мне выдали паспорт Украини в котором вклеены 2-е фотографии того периода. На 2-й фото стоит оттиск но с другой стороны что фото вклеено когда икем ничего незаписано. Сейчас мне 45 время менять фото, а меня спрашивают что это за фотоальбом. Как быть? Спасибо.

Шановний Володимире, Ваш паспорт – недійсний, а тому потрібно буде виготовляти новий, де відразу вклеюється фото 45 р. Вартість – 34 грн.

Доброго дня. Така справа: втратив паспорт, звернувся до міліції, відкрили і вже закрили справу. Паспорт не знайшли, видали справку з рекомендаціями де відновити. Новий паспорт ще не зробив. З моменту звернення до міліції пройшло 2 місяці. А тепер мені мій старий паспорт повернули за винагороду. Що робити? Мій паспорт дійсний чи ні?

Шановний Вячеславе, рекомендуємо Вам звернутися з поверненим паспортом до міліції, адже паспорт міг бути використаний у шахрайських цілях.

Доброго дня! У мене дитина знайшла мій паспорт і відірвала та порвала моє фото у ньому,але на наступній сторінці є інше,там де мені 25р.,чи можна вклеїти на першій сторінці фото,чи треба міняти паспорт,

Доброго дня, Ірино! Ваш паспорт – недійсний, потрібно міняти його на новий.

Добрий день.Допоможіть будь ласка. 8 траваня 2015 вийшла заміж. 12 травня віднесла в паспортний стіл паспорт для обміну у звязку зі зміною прізвища. мені там сказали що новий я його можу забрати лише 12 червня. але мені терміново потрібний паспорт: пройти медогляд, захистити диплом, здати ЗНО і тд. чи існує якийсь закон що я маю право його отримати протягом 10 робочих днів? і чи можливе таке що в паспорті напишуть, наприклад “виданий 22 травня”, а мені говорять ,що прийти та забрати можна лище 12 червня…чи його видають тільльки через місяць?дякую

Шановна Анжело, відповідно до п.1.2. Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України (затверджений наказом МВС України 13.04.2012 №320) та п. 12 Постанови Верховної Ради України “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” від 26.06.1992 № 2503-XII видача та обмін паспорта проводяться в місячний строк. Можете звернутися до Державного підприємства «Документ», що входить до сфери управління Державної міграційної служби України. Основний вид діяльності підприємства – надання консультаційних та представницьких послуг з питань оформлення документів (паспортів, закордонних паспортів тощо). ДП «Документ» має власні філії в кожній області України.

Я получил паспорт в 17лет и штраф не платил. Почему? Я житель деревни. Спасибо.

Шановний Артеме, на практиці я доволі часто зустрічаюся із нескладанням протоколів про порушення у сфері паспортизації, зокрема при незаміні паспорта в місячний строк після розірвання шлюбу.

Добрий день ! Допоможіть будь-ласка . Якщо 17- літня особа проживала без реєстрації місця проживання . Потім прийшла у паспортний відділ щоб оплатити адміністративний штраф. Протокол склали у паспортному . А хто виносить Постанову – паспортний відділ чи суд ? І яка адміністративна відповідальність по цій статті .

Шановна Маріє, адміністративною відповідальністю за проживання без реєстрації місця проживання (місцезнаходження) – стаття 197 КУпАП- є попередження або штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг) (17,00-51,00грн.). Відповідно до ст. 221 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, підвідомчі районним, районним у містах, міським чи міськрайонним судам.

Дякую ! І скажіть ще будь -ласка – якщо громадянин не змінив фотографія по досягненню 25- річного віку і у нього немає реєстрації місця проживання то у якій послідовності на нього складається адмін. штраф. Спочатку за фото а потім за проживання без реєстрації ? І чи можна на одну людину одночасно в один день складати 2 адмін. штрафи чи ні ?

Якщо особа послідовно (одночасно) здійснила кілька адміністративних правопорушень, які у відповідності з чинним законодавством розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), то на порушника складається один Протокол. У ньому зазначаються всі порушення і статті КУпАП або інший нормативний акт, який передбачає адміністративну відповідальність за вчинене порушення.

Мені 24 я ше не зробила паспорт , 17 років я пішла в паспортний стіл мені сказали тре привести 3 свідків шо я то я і сплатити штраш , я згідна сплатити штраф но не хочу нікого за собою тягнути .допоможіть шо мені робити я затянула з цею проблемою мені стидно

Шановна Любов, необхідними документами, які потрібно подати, для отримання паспорта громадянина України є: заява про видачу паспорта; свідоцтво про народження; дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутика; для громадян, які постійно носять окуляри, обов’язкове фотографування в окулярах). Відсутність одного з документів, що включені до вищевказаного переліку, позбавляє можливості отримати паспорт. Дійсно, проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, проживання без реєстрації – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

Здравствуйте, столкнулась с такой ситуацией.. Нашла работодателя в Швеции, и начала оформлять нужные документы для визы. Так как паспорт чистый, Бронислав, так звали “работодателя” предложил сделать дипломатическую латвийскую визу на 90 дней и сказал что нашел человека, дипломата который мне ее поставит. За трудоустройство платить не нужно было, только за визу тому дипломату из Латвии.
Для визы требовался загран паспорт и копии первой, второй и одиннадцатой страницы гражданского паспорта., так же две фотографии 3.5 на 4.5.
Документы отправила автобусом как договорились. На следующий день, Бронислав сказал что документы получены и отправлены на оформление, через день виза якобы уже стояла в паспорте.
Я попросила сделать скан копию что бы убедиться что виза действительно поставлена, мне ответили “ок” и пропали на три дня.
На мои сообщения и звонки не было ответов.
Позвонив в Ригу тому самому дипломату убедилась что дело плохо, тот самый дипломат выключил телефон и пропал из зоны доступа.
После сотни звонков в скайп, мне наконец ответил Бронислав и сказал что у него куча работы и он не в состоянии отвечать всем.
В итоге мне сказали что визу аннулируют и документы вышлют мне обратно.
Скажите пожалуйста, что делать в такой ситуации, могли ли они набрать кредитов или еще чего натворить?
Что сделать что бы обезопасить себя?

Шановна Христино, за консультацією звертайтеся по тел.067-364-33-77.

А де можна взяти реквізити для сплати цих 17 гривень (Десняньский район, Київ)? Щоб вже оплатити і йти з оплаченою квитанциєю? Підкажіть будь ласка. Дякую

Олено, зателефонуйте на гарячу лінію міграційної служби.

Добрий день ! Скажіть будь-ласка як виписати своїх родичів із свого будинку ( приписані вони були коли дім був батьківським а зараз він переписаний на мене ). Які потрібні документа і куда звертатися ( виписати треба 4 чоловік – чи можна всіх одночасно чи по одному.

Фактично вони там не проживають 5-10 і більше років .

Доброго дня, Маріє. В судовому порядку Ваших родичів можна зняти з місця реєстрації одночасно. Для детальної консультації звяжіться з нами по телефону: 067-364-33-77.

Моя донька в минулому році виїхала до Австралії з візою на один рік. В цьому році там вона вийшла заміж і візу на перебування в країні їй продовжили ще на два роки. Але в грудні 2015 року закінчується дія її закордонного паспорту. Законодавство України дає можливість продовжити дію закордонного паспорту або замінити паспорт на новий у звязку зі зміною прізвища в країні перебування. А як бути з паспортом громадянина України, адже при зміні прізвища буде невідповідність документів (виїзд до України в найближчий час не планується)?

Доброго дня. Відповідно до законодавства України паспорт громадянина України не міняють (в тому числі при зміні прізвища після укладення шлюбу) за кордоном. Для того, щоб отримати закордоний паспорт, спочатку потрібно замінити паспорт громадянина України на новий у зв’язку із зміною прізвища, а для цього потрібно повернутися в Україну і за місцем реєстрації здійснити певні необхідні дії.

Добрий день. Чи вважається недійсним паспорт, у якому в графі “Ким виданий” в українському варіанті написання помилка (в російському варіанті правильно) – неправильно перевели російське “-кский” на “кцький” – зайва буква “к”? Всі інші данні ПІБ, дата і місце народження правильні. Помилку виявили аж через 10 місяців після видачі паспорту( Чи можна вважати недійсними договори, заключені за цим паспортом? В договорах указано правильно як “цький”. Що порадите?

Юліє, з такою помилкою, паспорт можна поміняти на новий, проте укладені договори по нинішньому паспорту та по новому паспорту не вважатимуться недійсними.

Доброго дня ! потрібна допомога , я штраф не заплатила і продовжує проживати без прописки на Україні. Чи можливо до мене повторно застосувати адміністративний штраф?

Шановна Есміро, з Вашого питання я зрозуміла, що Вас було зобов’язано сплатити штраф, але Ви його не сплатили. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі − КпАП), постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.
У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:
— подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;
— витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Добрий день! Допоможіть будь-ласка порадою. У мене така проблема. У моєму ідентифікаційному коді помилка, під час його перевірки – стать замість жіночої стоїть чоловіча. Я була у податковій вони сказали що стать не вказується ( але я бачу що вони збрехали- тому що передостання цифра відповідає за стать, непарна цифра- чоловіча стать, парна- жіноча). У мене непарна 9. Розкажіть мені чи можна його змінити і як це робиться. Через цю помилку мені відмовити у призначені на посаду державного службовця ( чи мали право відмовити мені- через невідповідність статі)- якщо ні то на який закон мені посилатись ?

Доброго дня, Маріє! Є випадки, коли ідентифікаційний код визначений помилково через застосування невірної дати народження, і при цьому такі особи працюють десятками років на державній службі. Якщо ви переконані, що через невірновизначений код Вас не прийняли на роботу, то потрібно відстоювати свої права і першочергово звернутися письмово до органу, що видав іден. код, із відповідним запитом.

Добрий день. У мене викрали паспорт , звернувшись до міліцї я отримав довідку , що його дійсно викрали , але з відновленням документа я затягнув на 1,5 року. Чи буде зараз довідка з міліцї дійсна та чи можна буде відновити паспорт взагалі?

Шановний Владе, на основі довідки звертайтеся до центру по наданню адміністративних послуг за місцем реєстрації, вам зроблять новий паспорт в місячний строк.

Доброго дня. Підкажіть таке. Якщо молода сім’я зараз мешкає у Сполучених штатах (чоловік, дружина, син 5 років) і знялася з реєстрації місця проживання в Україні, то чи є порушенням термінів реєстрації у цьому разі, якщо вони згодом повернуться до України і звернуться за поновленням місця реєстрації? Чи повинні громадяни України, які працюють за кордоном і мають там відповідні дозволи і реєстрацію місця проживання, мати реєстрацію місця проживання в Україні?

Шановна Олено, до Вас є декілька запитань і необхідна інформація по Вашому питанню. Звертайтеся за тел. 067-364-33-77

Добрий день! При нападі грабіжника були вкрадені документи і паспорт.В місячній термін паспорт видали новий у віці 43 роки.Зараз при оформленні документів на спадщину нотаріус сказала,що потрібно вклеяти нову фотокартку на 45 років.При зверненні в папортний стіл мене оштрафували на суму 51 грн.мотивуючи тим,що пройшло не два роки,а сім. Скажіть будь-ласка чи правомірні дії нач.паспортного столу і чи потрібно мені через два роки після видачі нового паспорта вклеювати нову фотокартку.Спасибі за відповідь.

Шановна Ірино Анатоліївно, незалежно від дата видачі, фото у 25 і 45 р. необхідно вклеювати.

Доброго дня. Хотіла б запитати якщо мені 17 років і в мене ще не має паспорта. Що буде і який штраф мені дадуть?

Шановна Руслано,громадянин, який ухиляється від вчасного оформлення паспорту, несе адміністративну відповідальність та карається штрафом. Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, проживання без реєстрації – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

Чоловіком надано генеральне доручення для мене в якому вказано ВСЕ!! звернулась в паспортний стіл щоб прописати чоловіка ,мені відмовили в прописці ,сказали що потрібно виписати адмінштраф за порушення термінів прописки,/прошу пишіть я сплачу штраф,/ і цей протокол має підписати ТІЛЬКИ ОСОБИСТО ЧОЛОВІК

Доброго дня, Любове. Посадова особа має рацію. Штраф нерозривно пов’язаний з особою, яка вчинила правопорушення. Ознайомтеся з нормами ст.256 КпАП України – і Вам стане все зрозуміло.

Дрбрий день. Чи потрібна заміна фото в загран паспорті при досягненні 25 років ?

Доброго дня, Богдане Миколайовичу. Чинним законодавством не передбачена заміна фото в паспорті для виїзду за кордон. Такий паспорт дійсний протягом 10 років з дня його видачі.

Допоможіть,будь ласка розібрати ситуацію,якщо дитина досягає 13 річного віку,проживає з батьками і один з них звернувся щоб зареєструвати її,то працівник паспортного має право штрафувати батьків за те що вони нереєстрували дитину?і хто виносить постанову суд чи адмінкомісія?і аналогічна ситуація,тільки хлопцеві не 13 років а 17 і він хоче прописатись,бо паспорт виданий,а штампа про реєстрацію немає?то який розмір штрафу в обох ситуаціях,і хто його оплачує і хто виносить постанову по адмінпротоколу?Дякую за увагу?

Шановна Мар’яно, замовляйте платну консультацію, в якій детально проаналізуємо кожну з наведених Вами ситуацію, за тел.067-364-33-77.
З повагою,
ЮК “Юріс-Консалт”

Доброго дня!Хочу зареєструвати місце проживання дитини 9років. Накладається штраф в такому випадку?Дякую!

Шановна Дарино, так, штраф буде. Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», громадяни України зобов’язані протягом десяти днів після прибуття на нове місце проживання зареєструвати його. Таким чином, виходить, що і новонароджена дитина має бути зареєстрована за адресою батьків (одного з батьків) протягом 10 днів з моменту народження.
За порушення терміну, встановленого у ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», надання заяви про реєстрацію місця проживання передбачається адміністративна відповідальність (за ст. 197, 199 КУпАП), яка тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

Була зареєстрована у Вишгородському р-ні Київської області. Знялась з реєстрації. Зараз не має куди зареєструватись. Але я 9 років проживаю в службовому приміщенні на території Вишгородського району.. Дане приміщення не має статусу житла. Між мною і установою, що надала мені це приміщення в користування, заключений договір найму. Питання чи можу я зареєструватись до такого приміщення, або взагалі якомусь центрі чи щось тому подібне на території Вишгородського району. 20 річна донька в цій же ситуації. Не може отримати закордонний паспорт. Я після закінчення контракту можу втратити роботу.

Доброго дня! Із 4 квітня реєстрацію місця проживання проводять сільські ради. Маю порушений термін надання заяви про реєстрацію місця проживання. Я згоден понести відповідальність. Але через те, що відсутні бланки протоколів за правопорушення, визначене у ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, стягнення на мене не можуть накласти і тому мені відмовляють у реєстрації. Пропонують почекати поки відповідні протоколи будуть розроблені.Звернення до районних служб також не дає результату. Що робити?

Шановний Іване, Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. На сайті http://dmsu.gov.ua/pro-dms-ukrainy можна знайти телефон гарячої лінії ДМС Вашої області і поскаржитися на бездіяльність посадових осіб, що здійснюють реєстрацію на місцях. Відповідно до п. 4.Правил реєстрації місця проживання громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Дорого дня! Допоможіть будь ласка! Виписався з місця проживання ( з гуртожитку) два роки тому, від тоді за місцем проживанн не реєструвався. ( був за кордоном) На даний момент хочу зареєструватись за місцем проживання, але просторочив термін вклеїння фото в паспорті (термін просторочки 3 місяці) В центрі надання адмінстративних послуг не хочуть реєструвати, мотивуючись тим що в мене немає фото в паспорті, мовляв він недійсний. а в паспортному столі пояснили що вони не можуть вклеїти фото без місця проживання(реєстрації)! Ніяка з двох структур ( паспортний стіл і центр надання адміністративних послуг) не можуть дійти згоди що має бути перше реєстрація + вклейфото, чи вклейфото + реєстрація! звісно і дати відповідь на це питання з законодавчої точки зору не можуть так як спостерігається відсутність знання законів (компетенціїї) Допоможіть будьласка порадою, дякую!

Шановний Василю, така ситуація не передбачена жодним нормативно-правовим актом,тому і виникають описані Вами труднощі. Ви порушили законодавство двічі. Вам потрібно звернутися в місцеве відділення міграційної служби (за місцем видачі паспорта) для оформлення протоколу та сплати штрафу за прострочення. Тут і повинні вклеїти фото. Попередньо зателефонуйте на гарячу лінію Міграційної служби тієї області, в якій Ви зараз проживаєте або ж, якщо маєте час, зверніться безпосередньо до начальника міграційної служби найближчої адміністративної одиниці.

Шановна Вікторіє, для відповіді на переше запитання потрібно ознайомитися з договором найму та контрактом.Ваша донька повнолітня, їй потрібно обов’язково зареєструватися (наприклад, у родичів чи знайомих) не тільки для отримання закордонного паспорту, а й для відкриття віз. Якщо Вас цікавить грунтовна консультація – замовляйте її по тел. 067-364-33-77.

Добрий день! Підскажіть, будь ласка, куди потрібно сплачувати штраф за невчасно вклеєну фотографію. Хто має виносити рішення про штраф.

Шановна Юліє, посадові особи міграційної служби, за місцем вклеювання фото.

Добрий день. Як правильно оформити протокол про адміністративне правопорушення, якщо звернулися з тим, що немає тривалий час місця реєстрації. Стосується і повнолітньої особи, і неповнолітньої (звертається мама, в якої не прописані 2 дітей з народження, дітям вже понад 10 років).
Коли заповняється протокол, що вказувати в графі “порушив вимоги”? (наприклад, якщо не вклеєна фотографія, то вказуємо, що порушив п.8 Положення про паспорт громадянина Україні” затвердженого постановою ВР від 26.06.1992 №2503-ХІІ), а якщо немає місця проживання, то які вимоги порушуються?

І ще скажіть будь, ласка, якщо людина звернулася вперше, то потрібно писати протокол чи достатньо постанови?

Шановна Юліє, замовляйте платну консультацію (тел. для довідок 067-364-33-77)

Доброго дня у моєї подруги проблема, немає паспорта, оскільки з дуже бідної сім’ї і немає прописки, їй скоро народжувати, у чоловіка прописатися не може, бо ого батько є одноосібним власником будинку і не хоче приписати, чи може вона отримати паспорт в іншому районі, чи можна її якось приписати, якщо свого житла у них нема перебивають по друзях і чи отримає дитина свідоцтво про народження? Допоможіть будь-ласка бо хороша сім’я тільки бідна

І ще інформація, у чоловіка подруги, покищо не офіційного є брат теща якого може приписати до свого дому але хоче документ за яким моя подруга не буде претендувати на будинок чи їх майно. Що це за документ і чи можна так присатися

Шановна Галино, до Вашого відома: паспорт видається у 16 років безкоштовно, а тому багатим не потрібно бути, щоб отримати його. Крім того, при народжені матір Вашої подруги повина була приписати свою дитину до свого місця проживання. Обов’язково потрібно отримати паспорт та зареєструвати місце проживання. Без цього ваша подруга не зможе отримати свідоцтво про народження дитини та виплату при народженні дитини. Приписка не дає право власності на будинок чи його частину, ніякого документа не потрібно при цьому писати.

Доброго дня я хочу прописатися по адресі якій зараз живу але перед цим я виписався на стару адресу чи можна ще раз взяти документ про виписку на цю адресу якщо так то що потрібно для цього

Шановний Роберте, Вас не зареєструють за новою адресою до того часу, як Ви не подасте заяву до відповідного підрозділу Міграційної служби з необхідним переліком документів, серед них і талон зняття з реєстрації місця проживання (попереднього).Талони зняття з реєстрації місця проживання в Україні зберігаються в картотеці до надходження відомостей про реєстрацію місця проживання осіб за новим місцем проживання або протягом шести років, після чого вилучаються і знищуються. Радимо попередньо звернутися по телефону до Міграційного органу за попереднім місцем реєстрації, щоб з’ясувати Ваше питання.

Доброго дня. Сестрі виповнилося 25 р, і треба вклеювати фото, а в неї нема прописки. Яка послідовність правильна має бути

Доброго дня, Наталіє. За місцем реєстрації вклеюється фото. Потрібно зареєструвати місце проживання і вклеїти фото, при чому це все потрібно зробити в місячний строк після виповнення 25 років.

Доброго дня, мені тільки що виповнилося 16 років я зарас проживаю у США і не маю особистого паспорта, але є вклеєна у за граничному паспорті батьків, я збираюсь в бистрому часі в’їхати в Україну для того щоб зробити паспорт чи будуть проблеми, і чи прийдеться заплатити штраф?

Добрий день.! Скажіть будь-ласка чи може забрати інша особа закордонний паспорт якщо ця людини не може або її немає в країні. Які закони порушує державний службовець і яка відповідальність за них ?

Шановна Маріє, не може. Якщо закордонний паспорт – біометричний, то як може забрати інша особа?! Там же відбитки пальців потрібні власника паспорта. Паспорт можна забрати в будь-який час після виготовлення.

Маріє, отримання закордонного паспорта законодавчо регламентовано. Відповідно до п. 19 Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини паспорт/проїзний документ видається особисто заявникові, а у виняткових випадках також його батькам (усиновителям), опікунам,
піклувальникам або іншій особі за дорученням заявника. Особа, яка отримує паспорт/проїзний документ, поряд з підписом заявника на заяві-анкеті ставить свій підпис із зазначенням прізвища та дати.

Доброго дня!Підскажіть будь ласка як бути в такій ситуації.Мій брат повертався з Росії(а саме Сочі).За час перебування там йому виповнилося 25,від того моменту пройшло 1місяць і 2 тижні.На кордоні його не пропустили відправили назад до Росії у Ростов на Дону.Що йому за це буде,і чи випустять його.І як правильно поводитись у такій ситуації.Які модуль бути штрафи і чи можна оплатити їх тут на Україні?Дякую

Шановна Тетяно, телефонуйте на гарячу лінію міграційної служби України.

Добрий день! Роз’ясніть будь-ласка, розпорядчий документ про накладення штрафу виноситься адмінкомісією чи на засіданні виконкому (в сільській раді)? Ким повинен складатись протокол про здійснене правопорушення (ст.197, ст.198) і якими статтями це регламентується? Дякую.

Шановна Анно, ст. 255 КпАП визначає коло осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Згідно ч. 2 зазначеної статті складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 197 КпАП, можуть посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад. Стаття 258 КпАП наводить перелік випадків, коли протоколи не складаються.

Доброго дня!підскажіть будь-ласка що робити у такій ситуації,мені 25 років і у мене досі немає паспорта,і я незареєстрований по місцю проживання.що мене чекає.і як зробити паспорт.

Шановний Павле, Вас чекає відповідальність, передбачена КпАП України – читайте статтю, під якою Ви залишили свій коментар. Рекомендуємо Вам звернутися до центру адміністративних послуг за місцем Вашої реєстрації.

Добрий день!У мене таке запитання до Вас: Моєму сину 12 років і він громадянин США. Ми повернулися в Україну, ще в 2005 р.і я його незареєструвала в Україні,що мені тепер робити?

Доброго дня, Оксано. Відповідно до п. 2.3. Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів відомості про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто. При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним з батьків надається письмова згода другого з батьків та довідка територіального підрозділу або адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним. У разі якщо місце проживання другого з батьків зареєстровано в межах обслуговування адміністративно-територіальної одиниці територіального підрозділу, яким розглядається заява про реєстрацію місця проживання дитини, інформація перевіряється цим територіальним підрозділом або надається адресно-довідковим підрозділом відповідного територіального органу ДМС.

Доброго дня. Скажіть будь ласка. Якщо знята з реєстрації 8 місяців тому. Чи можу я зараз приписатися. І яка процедура. Скільки часу чекати на прописку. Чи є якесь порушення що 8 місяців не була прописана

Шановна Маріє, необхідно звернутися до органу реєстрації – у відповідний орган місцевого самоврядування або в центр надання адміністративних послуг (якщо такий центр створено).
Особа зобов’язана зареєструвати своє місце проживання протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання і прибуття до нового. Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа звернулася для реєстрації нового місця проживання після спливу 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг складає на неї адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чи мають право адміністратори Цнапу складати протокол про притягнення до адмін відповідальності за невчасну реєстрацію місця проживання. Чи являвся в 2000 році і до 2000 року погосподарський облік припискою громадян а особливо новонароджених дітей

Шановна Олено, працівник ЦНАП має такі повноваження. Погосподарський облік – не є пропискою фізичних осіб.

Скажіть, будь ласка, якщо третя частина квартири переписана на сина, а він в той час, коли оформлялись документи, був приписаний в двох місцях помилково, йому було тоді лише 3 роки, то чи правомірна його частина? Чи може хтось з власників зменшити її чи забрати?

Доброго дня, Наталіє. Що означає “квартира переписана” у Вашому розумінні? Факт реєстрації у квартирі – не є підставою набуття права власності на квартиру чи її частину.

Його дід переписав свою частину власності на нього.

Наталіє, “переписав” – такого нема, є: заповів, подарував, продав і т.д.

здравствуйте, скажите пожалуйста, хозяйка дома прописала свою невестку , но дело в том, что дом у нее на две половины, два хозяина, по документам два хозяина, один на 1/2 общая , и второй хозяин-1/2, но хозяйка купила вторую половину у второго хозяина, позже он умер, но она не переоформила документы, остались старые, вытяг в котором два хозяина, она имеет право прописать в этом доме сына , внука , невестку? или же нужно обязательно переоформить, и нужно право на наследство. проблема в том что невестку уже прописали…

Шановна Марино, коли купили 1/2 будинку у другого господаря і чи є договір купівлі – продажу? Хочемо нагадати Вам, що реєстрація проживання у будинку не надає права власності на будинок і успадкування при певних умовах. Надамо вичерпну юридичну консультацію – телефонуйте 067-364-33-77

Добрий день! Скажіть будь-ласка чи платиться штраф за втрату закордонного паспорта. Яку суму . на який рахунок і в якому законі це можна почитати.

Добрий день! Скажіть будь-ласка чи платиться штраф за втрату закордонного паспорта. Яку суму

Добрый день,мне 27 лет,и так получилось что я 16лет не получал паспорт гром.Украины. Вопрос Какой будет процедура оформления и сколько будет штраф. А самое главное получу ли я Биометрический паспорт. Спасибо большое.

доброго дня порадьте що робити у паспорті не вклеєна фотографія в 45 і немає прописки куди перше звернутися

Що робити, якщо я вчасно не забрала ідентифікаційний код?

Тетяна, зверніться до відділу ДФС який займається видачею ідентифікаційних номерів громадянам повторно.

Наталя, вам необхідно звернутися до Державної міграційної служби в вашому місті (паспортний стіл)

Микола, радимо вам з цих питань звернутися до державної міграційної служби (паспортного столу)або проконсультуватися з вашого питання на гарячій лінії ДМС.

Еще по теме:

 • Статья 213 фз 127 Минэкономразвития совместно с Минюстом расписали процедуру правоприменения статьи 213 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Вячеслав Володин: Необходимо обсудить совершенствование системы профессионального образования с […]
 • Покупка дома в соликамске Купить дом в Соликамске 16 объявлений за месяц по умолчанию Предлагаем вам быстро купить частный дом в Соликамске. На портале «МИР КВАРТИР» вы найдете 16 объявлений по минимальной стоимости от 1 450 000 руб. Средняя стоимость продажи […]
 • Движение по дороге на велосипеде Глава 20. Движение на велосипедах и мопедах ПДД он-лайн ПДР на Беларускай мове Rules of the road ПДД для Android ПДД для iPhone ПДД в формате FB2 Стаж водителя Административная ответственность Уголовная ответственность […]
 • Усыновление хабаровск УСЫНОВЛЕНИЕ В РОССИИ Хабаровский край 1. Краевая служба по подготовке и сопровождению замещающих семей на базе государственного образовательного учреждения (ГОУ) для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи […]
 • Сми в законе рф Закон "О СМИ" Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I"О средствах массовой информации" С изменениями и дополнениями от: 13 января, 6 июня, 19 июля, 27 декабря 1995 г., 2 марта 1998 г., 20 июня, 5 августа 2000 г., 4 августа 2001 г., 21 […]
 • Законом рф о защите прав потребителей зозпп Закон о защите прав потребителей Российская Федерация О защите прав потребителей (с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 […]
 • Новый закон пдд 2018 казахстан Как изменятся штрафы за нарушения ПДД в 2018 году Tengrinews.kz рассказывает о том, как изменятся штрафы после введения в действия поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Напомним, поправки вступят в силу 9 января 2018 […]
 • Закон забайкальского края об административных правонарушениях Закон Забайкальского края от 21 сентября 2011 г. N 552-ЗЗК "О внесении изменения в статью 14 Закона Забайкальского края "Об административных правонарушениях" Закон Забайкальского краяот 21 сентября 2011 г. N 552-ЗЗК"О внесении изменения в […]