Почему не разводят до года

Почему не разводят до года

Вас не разведут по другой причине.

Очевидно, вы будете разочарованы узнав, что в Семейном кодексе Украины существует следующая статья:

«Стаття 110. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини.

3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.

4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним».

Из текста приведенной статьи следует, что не только муж, но и жена не может предъявить иск о расторжении брака пока ребенку не исполнится год. Это означает, что даже если вы подадите иск о разводе, то вам будет отказано в его рассмотрении пока ребенку не исполнится год. Поэтому ваши расходы на подготовку искового заявления будут напрасны.

Как установлено вышеприведенной статьей СК Украины из указанного правила есть исключение. Иск может быть вами подан и до достижения ребенком возраста 1 года, если ваш супруг совершил в отношении вас или ребенка что-либо, что несет в себе признаки преступления, например, избил вас или ребенка и это подтверждено соответствующим образом (обращением в милицию с заявлением, проведением судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления телесных повреждений).

Есть еще один момент. Если желание расторгнуть брак является обоюдным, то брак можно расторгнуть несмотря на то, что не прошел год с момента рождения ребенка. Однако, расторгать его надо не путем подачи иска, а путем подачи совместного заявления о расторжении брака в порядке ст.109 Семейного кодекса Украины. В статье 110СК Украины говорится не о том, что брак не может быть расторгнут в течение года после рождения ребенка, а говорится о том, что иск не может быть подан в течение этого срока. В отличие от ст.110СК, статья 109СК не содержит таких ограничений по сроку на подачу совместного заявления о расторжении брака, потому в порядке ст.109СК брак можно расторгнуть и до того, как исполнится год с момента рождения ребенка.

Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Если вы все же решите подавать исковое заявление, то чтобы оно было рассмотрено судом, оно должно соответствовать требованиям, установленным Гражданско-процессуальным кодексом Украины:

«Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається в письмовій формі.

2. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

6. У разі пред’явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

8. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду».

Исковое заявление о расторжении первого брака должно быть оплачено госпошлиной в размере 8грн.50коп. и оплачены расходы на информационно-техническое обслуживание судебного процесса в размере 7грн.50коп.. В каждом райсуде вывешены реквизиты для указанных платежей. Эти реквизиты также заложены в информационных системах некоторых банков, поэтому в банке вам достаточно будет назвать вид платежа, сумму платежа и наименование районного суда.

Ответ дан по состоянию законодательства на 05 Октября 2008, 23:46.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Возможен ли развод в семье с ребенком до 1 года?

В Суде растолкуют в каких случаях возможен развод в семье с ребенком до 1 года

Разводы в нашей стране сегодня не редкость. Распадаются пары без детей, в период беременности супруги, семьи с детьми.

Даже развод с ребенком до 1 года в наши дни встречается очень часто, несмотря на то, что российское законодательство накладывает ряд ограничений на этот процесс.

Возможен ли развод в семье, где ребенку нет года? Сколько развод будет длиться по времени? Можно ли обойтись без судебного разбирательства? С кем останется малыш?

Развод в семье, где есть грудничок, возможен, но не всегда. Есть несколько вариантов развития событий.

Когда не разведут однозначно?

Муж может не надеяться на свободу, если он хочет развестись, а его жена с ребенком до года на руках против. Это закреплено в Семейном кодексе Российской Федерации.

Государство стоит на защите детства и материнства, а потому ни один суд не признает мужчину разведенным. Это правило распространяется и на беременную женщину: пока она в положении, муж развестись с ней не имеет права. Единственный выход для него — ждать, когда ребенку исполнится один год.

Когда развод может состояться?

Возможен развод через ЗАГС

Если ребенку нет и года, развод может состояться только в следующих случаях:

 • инициатор развода муж, жена согласна на развод;
 • инициатором развода выступает женщина вне зависимости от желания мужа;
 • жена хочет развестись, мужчина против.

При любом из этих вариантов пару разведут. Во всех случаях обращаться с заявлением о разводе нужно сразу в суд, поскольку наличие малолетнего ребенка делает невозможным развод через ЗАГС.

Заявление может быть подано супругом, а супруга обозначает на нем свое согласие. Документ может быть подан сразу от обоих.

Если женщина хочет развестись, а мужчина против, жене придется обращаться в судебный орган по месту регистрации ее супруга. Если у женщины нет имущественных претензий к супругу и между людьми решен вопрос о том, с кем будет проживать несовершеннолетний, а также отсутствуют алиментные разногласия, иск о разводе может рассмотреть мировой судья. Если же между супругами есть разногласия по этим вопросам, обращаться стоит в суд общей юрисдикции.

Процедура бракоразводного процесса такова: женщина уплачивает госпошлину, подает иск в суд. Суд назначает первое заседание. Их может быть несколько. Результат разбирательства, как правило, предсказуем. Суд всегда встает на защиту беременных женщин и мам детей, которым не исполнился год. Поэтому если женщина не против расставания, суд пару разведет.

Мама вправе подать в суд и иск об алиментах. При этом она может рассчитывать как на содержание ребенка, так и ее самой, пока ребенку не исполнится 3 года.

Есть варианты, при которых пару могут развести в одностороннем порядке через органы ЗАГС. Это следующие ситуации, когда один из супругов:

 • признан недееспособным;
 • осужден на тюремное заключение на срок более 3 лет;
 • признан пропавшим без вести.

В этих ситуациях разводят в ЗАГСЕ.

С кем останется малыш?

Российское законодательство, запрещая мужчине разводиться без согласия жены, стоит на защите интересов мамы с грудным малышом

Если расставание супругов с ребенком до года становится возможным, возникает вопрос о том, с кем останется малыш.

По нашему законодательству и отец, и мать имеют одинаковые права на ребенка вне зависимости от того, по чьей инициативе и по какой причине пара расстается.

Супругам лучше урегулировать этот вопрос мирным путем, составив соглашение о том, как часто и где будет видеться с малышом второй родитель.

Сделать это можно в любой нотариальной конторе. Лучше заключить и соглашение об алиментах: в нем прописывается, с какой периодичностью и в каком размере родитель будет получать материальные средства на содержание малыша и себя.

Если мирно договориться по таким вопросам не удается, все решается в судебном порядке.

По российской статистике, в 90% случаев суд оставляет несовершеннолетнего с матерью. Он учитывает в первую очередь интересы ребенка: кто из родителей имеет материальную возможность содержать малыша, берутся во внимание личностные качества родителей и иные обстоятельства.

Папа может инициировать бракоразводный процесс, если ребенку исполнился один год. Сделать это можно будет через суд. Не всегда такие условия идут семье на пользу. Ничто не удержит человека, если он твердо решил уйти из семьи. Социологи утверждают, что такие правила развода порождают сожительство людей без официальной регистрации брака: мужчина, не имея права официально развестись, теряет возможность официально зарегистрировать новые отношения.

Почему не разводят до года

+38 066 777 37 33

+38 097 403 73 05

+38 093 899 91 94

+38 066 777 37 33

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

skype: advokat-skriabin

Мы предоставляем юридические услуги по расторжению браков через суды Украины, которые были заключены на территории Украины, а также за рубежом при условии, если один из участников бракоразводного процесса является гражданином Украины

Видеоотзыв клиента о работе адвоката Скрябина Алексея Николаевича

Развод до года

Развод до года означает расторжение брака при наличии у супругов ребенка, не достигшего одного года.

На практике очень часто складываются ситуации, когда даже после рождения ребенка, супруги не могут найти общий язык касательно семейных взаимоотношений, решения вопросов на бытовом уровне и, в конце концов, воспитания малыша. Это приводит к тому, что сохранение семьи становится невозможным и противоречит интересам одного из супругов.

Семейным законодательством Украины предусмотрено ограничение в праве подачи иска о расторжении брака до достижения ребенком одного года, независимо от того подает иск муж или жена.

Конечно ситуации бывают разными и законодательством предусмотрены случаи, когда право подать на развод не ограничивается возрастом ребенка, например, ч.2 ст. 110 СК Украины регламентирует такое право, если один из супругов совершил противоправное деяние, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка. Однако такие случаи практически единичные. Кроме того, в данном случае необходимы не просто высказывания и заявления другого из супругов о совершении уголовного преступления, но и соответствующее решение суда и привлечение супруга к ответственности.

Ст. 110 СК Украины предусмотрено еще одно исключение из общего правила: муж, жена имеют право предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком одного года, если отцовство в отношении него признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключены из актовой записи о рождении ребенка.

Процедура также не из простых. В суде придётся доказывать отцовство, проводить экспертизу, а это достаточно неприятный процесс с психологической точки зрения.

Такие обстоятельства являются исключениями из правил, а практика показывает, что желание подать на развод до достижения ребенком одного года возникает на основании распространённых причин расторжения брака в общем порядке: супруги не сошлись характером, разные взгляды на жизнь, непонимание, неуважение и т.д.

Наработанная практика позволяет найти выход и в такой ситуации.

При подаче искового заявления на развод вовсе не обязательно указывать факт наличия ребенка до одного года. Как правило, первое судебное заседание назначается спустя полтора-два месяца со дня подачи иска. Возможно к этому времени ребенку уже исполнится год и на судебном заседании вы сможете заявить просто о наличии малолетнего ребенка.

Однако при получении копии иска на развод другая сторона может подать возражение и указать на наличие ребенка до года, что может привести к тому, что суд просто откажет в открытии искового производства и оставит заявление без рассмотрения.

Возможно такое, что на судебное заседание другая сторона может не прийти и не подать никаких заявлений по данному делу о разводе. В таком случае суд может рассматривать иск в заочном порядке. В судебном заседании уже необходимо обязательно сообщить о наличии ребенка, которому исполнился один год на момент рассмотрения дела. По результатам выяснения ситуации суд может принять заочное решение о разводе.

Однако, ответчик может подать возражение на заочное решение или апелляционную жалобу, мотивируя тем, что на момент подачи иска на развод, ребенку еще не исполнилось одного года. В таком случае вполне вероятно, что решение о расторжении брака будет отменено и в разводе отказано.

Как видим, все зависит от того, насколько юридически грамотно будет действовать сторона ответчика при таких обстоятельствах.

Есть и другой способ подать на развод до достижения ребенком одного года, предусмотренный ст.109 СК Украины. Расторжение брака не составит труда, если оба супруга согласны развестись и могут урегулировать все вопросы касательно воспитания и обеспечения ребенка.

Ч.1. ст. 109 СК Украины говорит о том, что супруги, имеющие детей, имеют право подать в суд заявление о расторжении брака вместе с письменным договором о том, с кем из них будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей.

Поскольку данная статья не содержит каких-либо ограничений возраста ребенка, делаем выводы, что главным является достижения согласия между супругами.

Таким образом, развестись до достижения ребенком года возможно. Все зависит от взаимоотношений супругов и профессионализма юриста/адвоката по расторжению брака.

Семейный юрист/адвокат в Украине предоставляет услуги юриста/адвоката по расторжению брака независимо от сложности Вашей ситуации. Мы подскажем, как поступить в сложившейся жизненной ситуации и найдем выход вместе с Вами. Если у Вас остались вопросы по разводу до достижения ребенком одного года, обращайтесь к высокоспециализированному юристу/адвокату с многолетним стажем в сфере расторжения брака.

Наш сайт rastorzhenie-braka.com.ua Вы также можете найти по таким ключевым запросам : развод наличии ребенка года, документы развода ребенком года, развод несовершеннолетний ребенок года, развод с ребенком до года, развод после года ребенку, развод мужем ребенок года, развод женой ребенок года, развод наличии ребенка года, документы развода ребенком года, развод несовершеннолетний ребенок года, развод с ребенком до года, заявление развод ребенком года, развод семье ребенок года, муж подал развод ребенок года, порядок развода ребенком года, развод ребенку менее года, развод если есть ребенок до 1 года, развод при наличии ребенка до 1 года, развод с маленьким ребенком до года, развод через суд с детьми до года, процедура развода ребенком года, развод с мужем ребенку 1 год, расторжение брака ребенок до года, расторжение брака ребенком 1 года, семейный юрист по разводу до года, семейный адвокат по разводу до года, семейный юрист по расторжению брака до года, семейный адвокат по расторжению брака до года, услуги юриста по разводу, услуги адвоката по разводу, услуги юриста по расторжению брака, услуги адвоката по расторжению брака, развод до года в Запорожье, развод до года в Днепропетровске, развод до года во Львове, развод до года в Харькове, развод до года в Черкассах, развод до года в Одессе, развод до года в Кривом Роге, развод до года в Суммах, развод до года в Никополе, развод до года в Луцке, развод до года в Виннице, развод до года в Херсоне, развод до года в Житомире, развод до года в Кременчуге, развод до года в Тернополе, развод до года в Хмельницком, развод до года в Мелитополе, развод до года в Днепродзержинске, развод до года в Краматорске, развод до года в Керчи, развод до года в Черновцах, развод до года в Чернигове, развод до года в Николаеве, развод до года в Полтаве, развод до года в Кировограде.

Развод до года означает расторжение брака при наличии у супругов ребенка, не достигшего одного года. Семейным законодательством Украины предусмотрено ограничение в праве подачи иска о расторжении брака до достижения ребенком одного года, независимо от того подает иск муж или жена. Ч.2 ст. 110 СК Украины регламентирует такое право, если один из супругов совершил противоправное деяние, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка. Ст. 110 СК Украины предусмотрено еще одно исключение из общего правила: муж, жена имеют право предъявить иск о расторжении брака до достижения ребенком одного года, если отцовство в отношении него признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключены из актовой записи о рождении ребенка. Практика показывает, что желание подать на развод до достижения ребенком одного года возникает на основании распространённых причин расторжения брака в общем порядке: супруги не сошлись характером, разные взгляды на жизнь, непонимание, неуважение и т.д. При подаче искового заявления на развод вовсе не обязательно указывать факт наличия ребенка до одного года, а на судебном заседании вы сможете заявить просто о наличии малолетнего ребенка. Другая сторона может подать возражение и указать на наличие ребенка до года, в результате чего суд оставит заявление без рассмотрения. На судебное заседание другая сторона может не прийти и не подать никаких заявлений по данному делу о разводе. В таком случае суд может рассматривать иск в заочном порядке. По результатам выяснения ситуации суд может принять заочное решение о разводе. Ответчик может подать возражение на заочное решение или апелляционную жалобу. В таком случае вполне вероятно, что решение о расторжении брака будет отменено и в разводе отказано. Ч.1. ст. 109 СК Украины говорит о том, что супруги, имеющие детей, имеет право подать в суд заявление о расторжении брака вместе с письменным договором о том, с кем из них будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей. Семейный юрист/адвокат в Украине предоставляет услуги юриста/адвоката по расторжению брака независимо от сложности Вашей ситуации.

Развод с ребенком до 1 года

В общем случае расторжение брака, согласно семейному законодательству России, возможно как по обоюдному согласию, так и по инициативе мужа или жены. Однако если у семейной пары есть общий ребенок, которому не исполнилось одного года, существует запрет на развод по инициативе мужа без согласия жены (согласно ст. 17 Семейного кодекса РФ).

Расторжение брака в такой ситуации возможно:

 • по инициативе матери ребенка;
 • по взаимному согласию.

В обоих случаях оформление развода будет происходить в судебном порядке. Принимая во внимание наличие у пары грудного ребенка, суд вправе определить супругам время для примирения продолжительностью до трех месяцев, чтобы попытаться сохранить семью.

Кроме вопроса о расторжении брака, в суде могут рассмотреть вопрос о назначении алиментов на содержание детей и бывшей супруги. Согласно ст. 90 СК РФ, бывшая жена имеет право на получение алиментов после расторжения брака до момента, когда общему ребенку исполнится три года.

Если отношения пары не были официально зарегистрированы в органах ЗАГС, то на получение выплат после прекращения семейного союза имеет право только ребенок, рожденный во время сожительства. Его мать на алименты претендовать не сможет.

Разведут ли, если ребенку нет 1 года?

Для того, чтобы защитить интересы уязвимых слоев населения (которыми в данной ситуации являются несовершеннолетние дети и женщины, находящиеся в декретном отпуске), развод в семье, где есть общий ребенок до 1 года, возможен только по инициативе супруги или по обоюдному согласию сторон.

Для этого инициатору прекращения брачного союза необходимо подать исковое заявление в судебную инстанцию. При отсутствии согласия на развод матери ребенка, исковое заявление о прекращении брака, поданное мужем, будет отклонено, если жена беременна или возраст общего ребенка меньше одного года, согласно ст. 17 СК РФ.

Развод с ребенком до 1 года по инициативе матери

Если инициатором расторжения семейного союза выступает супруга, расторжение брака происходит через судебную инстанцию в общем порядке. Для этого женщине необходимо обратиться к мировому судье, если у супругов нет спора о дальнейшем месте проживания детей, или в районный суд, если достичь соглашения о том, с кем будут жить дети, не удалось.

Суд примет заявление в общем порядке и назначит судебное заседание не ранее, чем через месяц с момента подачи документов. Срок расторжения брака через суд, если у супругов есть грудной ребенок, может увеличиться по инициативе суда. Для возможного сохранения семьи родителям часто предоставляют время для примирения до трех месяцев, в течение которого они могут разрешить свои проблемы, прийти к компромиссу и отменить развод.

Запрет на расторжение брака по ст. 17 СК РФ, если в семье имеется ребенок, которому нет одного года с момента рождения, предусмотрен только в ситуациях, когда муж подает на развод без согласия жены. Закрепляя данную норму в СК РФ, законодатель стремился защитить интересы матери и самого ребенка.

В соответствии со п. 2 ст. 16 СК РФ основанием для прекращения брака также может служить заявление обоих супругов (при наличии их взаимного согласия).

Порядок расторжения брака

Расторгнуть брак при наличии ребенка, которому не исполнилось одного года, в судебном порядке возможно по инициативе супруги либо по обоюдному согласию мужа и жены. Слушания о расторжении брака назначаются не ранее, чем через месяц с момента подачи искового заявления, а суд имеет право предоставить супругам срок для примирения до трех месяцев с целью сохранения семьи, учитывая наличие у них грудного ребенка.

При этом расторжение брака в суде происходит в несколько этапов и имеет определенные особенности:

 1. Исковое заявление о разводе должно отвечать общим правилам, установленным ст. 131—132 ГПК РФ. В нем в обязательном порядке должны быть указаны сведения о супругах (стороны дела), о детях (в том числе о документах, устанавливающих их происхождение и проживание), мотивы, послужившие основанием к разводу, соответствующие требования. К заявлению прикладываются дополнительные документы, в том числе свидетельство о заключении брака, о рождении детей, соглашения об определении места проживания ребенка и его содержании.
 2. Подача указанного заявления и документов в суд также сопровождается оплатой госпошлины (ст. 333.19 НК РФ) (в 2018 году ее размер составляет 600 рублей).
 3. В соответствии со ст. 23—24 ГПК РФ исковое заявление может быть подано как в мировой суд, так и в районный исходя из обстоятельств дела. При наличии маленького ребенка дает право супруге, выступающей истцом, обращаться в суд по месту своего проживания, согласно ст. 29 ГПК РФ.
 4. Процедура расторжения брака в суде, как и любое другое гражданское дело, включает в себя принятие заявления к производству, подготовку дела (предварительное заседание) и непосредственное разбирательство дела (основное заседание), которое оканчивается вынесением судебного решения.
 5. К разбирательству могут быть привлечены органы опеки и попечительства (согласно ст. 66 СК РФ). Они могут представить акт, свидетельствующий об условиях жизни родителей, об эмоциональном состоянии ребенка и его привязанности к каждому из супругов.

Алименты на ребенка до года и жену

При расторжении брака супругами, у которых есть ребенок младше одного года, жена имеет право, согласно ст. 91 СК РФ, требовать выплаты алиментов не только на содержание общего чада, но и на свое содержание. Это объясняется тем, что она не может выйти на работу и обеспечивать себя самостоятельно, пока осуществляет уход за грудным ребенком. Однако назначение выплат для бывшей супруги возможно только, если второй супруг располагает необходимыми средствами для этого. Размер таких алиментов устанавливается по усмотрению суда в твердой денежной сумме.

Согласно ст. 80 СК РФ родители несут обязанности по воспитанию, образованию и содержанию своих несовершеннолетних детей. При этом развод не отменяет родительских прав и обязанностей. В связи с этим часто при разводе супругов возникают споры о том, с кем будет проживать, а также вопрос о выплате алиментов родителем, проживающим отдельно.

Размер ежемесячных выплат на содержание ребенка бывшим супругом, согласно ст. 81 СК РФ, составляет определенную часть от заработка или иного дохода бывшего супруга (однако суд может отступить от принятых норм в сторону увеличения или уменьшения суммы, исходя из материального и семейного положения сторон):

 • на одного ребенка — одной четверти;
 • на двух детей — одной трети;
 • на трех и более детей — половины.

Бывшие муж и жена могут прийти к согласию по всем вопросам и представить суду специальное подготовленное соглашение. В нем отражают договоренности супругов о дальнейшем месте проживания детей, порядке их общения со вторым родителем, размере и способе выплаты алиментов. Суду надлежит изучить представленный документ и принять его в случае, если он не нарушает прав и интересов ребенка. Если же супруги не смогли прийти к соглашению, суд рассматривает эти вопросы в ходе заседаний.

Алименты на гражданскую жену

Отношения пары, проживающей вместе и ведущей общий быт, если они не были официально зарегистрированы в органах ЗАГС, считаются сожительством. Часто в повседневной речи такие отношения принято называть гражданским браком. Учитывая, что в этом случае мужчина и женщина не являются супругами, прекращение их семейного союза не происходит ни в органах ЗАГС, ни в суде. Ребенок, родившийся у пары в период сожительства, может быть записан на отца только по его заявлению в ЗАГСе.

Чтобы дети, рожденные вне брака, имели право на алименты, необходимо установить отцовство через суд согласно ст. 49 СК РФ. Однако мать ребенка при прекращении отношений, не зарегистрированных официально, не имеет права на выплату алиментов для собственного содержания на период декретного отпуска.

Как разводиться в Украине, если в семье есть ребенок до года?

Автор: Ольга Владимировна в рубрике Правовая помощь беременным и мамам

Как разводиться в Украине, если в семье есть ребенок до года?

Семейная жизнь может дать трещину в самый неподходящий для этого момент – сразу после рождения ребенка. Процент разводов в подобных случаях достаточно велик, что может быть вызвано тем, что ребенок становится своеобразной проверкой на крепость вашей супружеской пары. Ведь уход и воспитание детей – дело нелегкое, которое требует больших физических и эмоциональных затрат, времени и средств.

И вот перед теми, кто все-таки не сумел вынести этого «испытания», встают актуальные вопросы, с ответами на которые мы постараемся разобраться ниже.

Можно ли разводиться в Украине, если в семье есть маленький ребенок?

Конечно же можно. Украинский законодатель занимает позицию возможного сохранения семьи, которая проявляется в предоставлении нескольких сроков для примирения, пояснительной беседы с супругами и т.д., но все же он не ограничивает и возможность семейной паре развестись, если их решение окончательное. И дети в этом случае не должны быть аргументом, из-за которого оформить развод не представляется возможным.

В Украине реально развестись и при наличии детей в семье, но существуют определенные ограничения, связанные с их возрастом, которые раскрыты ниже.

Важно! Имейте ввиду, что для развода при наличии общих детей, необходимо писать заявление в суд, а не в ЗАГС (ДРАЦС) (как в случае с бездетными семьями). Если у вас есть дети, то развести вам могут только в суде, решив одновременно с вопросом о разводе и другие моменты:

  — о разделе имущества;
  — о том, с кем будет проживать ребенок;
  — о порядке общения с ним того из родителей, кто будет проживать отдельно.

Сколько ребенку должно быть лет, чтобы можно было подавать заявление о разводе?

Часть 2 статьи 110 Семейного Кодекса Украины (Сiмейного Кодексу Украïни) четко и конкретно отвечает на этот вопрос: разводиться нельзя в течение года после рождения ребенка. То есть как только исполняется ребенку один год, суд должен принять ваше исковое заявление о разводе. До этих пор он будет либо отказывать вам в открытии производства, либо будет обязан закрыть его, если ошибочно оно все-таки было открыто.

Существуют ли исключения из общего правила?

На то оно и правило, чтобы иметь исключение. В нашем случае они тоже есть. Расторгнуть брак, если в семье растет ребенок до года, можно, если:

  — если одним из супругов было совершено преступление относительно другого из них или ребенка (ч.4 ст. 110 СК Украины);
  — если отцом ребенка был признан другой мужчина (не муж) или суд исключил данные об отце ребенка из актовой записи о рождении.

Некоторые пояснения этих законодательных норм можно найти в Постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 21.12.2007 № 11 (Постановi Пленуму Верховного Суду Украïни). Так, к примеру, данный акт в своем пункте 9 поясняет ч.2 ст. 110 СК Украины таким образом, что преступление может быть совершено как мужем, так ровным счетом и женой. То есть на основании этой нормы закона может подать на развод не только жена (как принято считать), но и муж, пострадавший от преступления, совершенного против него.

Если прямо толковать положение украинского законодательства, то выходит, что прямо о возрасте ребенка не говорится, а имеется ввиду именно период длинною в один год (но не количество лет ребенка). Верховный Суд Украины так поясняет этот момент: если новорожденный умер, или же его смерть настала в течение года после рождения, то развестись можно и до момента истечения годовалого периода, который значится в Кодексе.

Как видим, такое ограничение продиктовано государственной политикой, которая направлена на сохранение целостности семьи. Более того, законодатель в первую очередь беспокоился о материальной обеспеченности ребенка и матери, когда создавал эту норму. Невозможность развестись – это своеобразная защита для них и гарантия того, что они не будут брошены на произвол судьбы. В то же время были предусмотрены и жизненные ситуации, в которых совместное проживание и нахождение в браке кажется невозможным даже при наличии маленького ребенка.

Еще по теме:

 • Я беременная хочу развестись Развод при беременности в Украине - возможен или нет? К нам часто обращаются с вопросом - возможен ли развод во время беременности и в течении одного года после рождения ребенка, и если да, то в каких случаях. Развод по решению суда […]
 • Мировой суд екатеринбург орджоникидзевского района Мировые судьи Орджоникидзевского района (1-10 участок) Мировые судьи Орджоникидзевского района (1-10 участок) 620088, г.Екатеринбург, Орджоникидзевский район, б-р Культуры, д. 20 Общая информация. Мировые судьи в Российской Федерации […]
 • Как можно прописать человека на свою долю в квартире Возможность прописки в долевой собственности Долевая собственность является разновидностью частной. Она возникает, когда право собственности на одну и ту же квартиру получают сразу несколько граждан. Это может произойти при покупке, […]
 • Ст 1117 коап Кодекс Украины об административных нарушениях Статья 117. Нарушение правил пользования речными и маломерными судами Нарушение правил, обеспечивающих безопасность пассажиров при посадке, в пути следования и при высадке их с речных и […]
 • Арендное жилье от государства в минске московский район BelGosArenda.by Сайт о государственном арендном жилье Беларуси Государственное арендное жилье в Минске Фонд арендного жилья, или как правильно оно называется - помещения коммерческого использования, в Минске , по состоянию на середину […]
 • Аренда с правом выкупа авто в новосибирске Аренда с выкупом авто в Новосибирске Информация 309 записей к записям сообщества Nissan Cefiro 2001 г.в. 2,0 акп.Аренда с последующим выкупом 2 года - 650 руб/сут. ОСАГО на первый год включено Показать полностью… Предоплата за […]
 • Дорога для автомобилей и автомагистраль Автомагистраль Автомагистраль - дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии - дорожным ограждением), без пересечений в […]
 • Запрос в загс о выдаче свидетельства о смерти Запрос свидетельства о смерти Кто подскажет как правильно и куда делать запрос, чтобы получить свидетельство о смерти на ребенка. Ребенок погиб в Германии, г. Франкфурт на Майне, 25 января 2001 г. Вам необходимо обратиться в консульство […]