Кодекс 272 статья

Статья 272. Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью

1. Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязанное они соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступление других тяжелых следствий или причинило вред здоровью пострадавшего, —

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправимыми роботами на срок до двух лет, или ограничением воли на срок до трех лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

2. То самое действие, если оно послужило причиной гибели людей или другие тяжелые последствия, —

наказывается ограничением воли на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Стаття 272. Вручення судового рішення

Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 10.06.2018
 • вступив у чинність 15.12.2017

Ст. 272 Цивільний процесуальний кодекс України в останній чинній редакції від 15 грудня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ III. Позовне провадження

Глава 9. Судові рішення

Стаття 272. Вручення судового рішення

1. Копії повного судового рішення вручаються учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення.

2. У разі проголошення тільки скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення, учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, за їхньою заявою негайно після його проголошення видаються копії скороченого судового рішення.

3. У разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення протягом двох днів з дня його складання — в електронній формі у порядку, встановленому законом (у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси), або рекомендованим листом з повідомленням про вручення — якщо така адреса в особи відсутня.

4. За заявою учасника справи копія повного судового рішення вручається йому під розписку безпосередньо в суді.

5. Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, — у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення — якщо така адреса відсутня.

6. Днем вручення судового рішення є:

1) день вручення судового рішення під розписку;

2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення;

4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;

5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Якщо судове рішення надіслано на офіційну електронну адресу пізніше 17 години, судове рішення вважається врученим у робочий день, наступний за днем його відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про його доставлення.

7. Якщо копію судового рішення вручено представникові, вважається, що її вручено й особі, яку він представляє.

8. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії або накладено арешт на його майно і виконання такого рішення потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, в тому числі внесення записів до відповідних реєстрів, копія такого судового рішення також надсилається судом цим органам та (або) особам у порядку та строки, визначені цією статтею для негайного виконання.

9. Копії судових рішень можуть бути видані повторно за заявою особи у порядку, встановленому законодавством.

10. Судові рішення відповідно до цієї статті вручаються шляхом надсилання (видачі) відповідній особі копії (тексту) повного або скороченого судового рішення, що містить інформацію про веб-адресу такого рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

11. У випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

12. Особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, може отримати в суді, який розглядав справу як суд першої інстанції, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого судом будь-якої інстанції.

Еще по теме:

 • Нк ст 346 п 2 Налоговый Кодекс РКСтатья 346. Стандартные вычеты 1. Стандартными вычетами являются: 1) один минимальный размер заработной платы. Стандартный вычет применяется за каждый календарный месяц. Общая сумма стандартного вычета за календарный […]
 • Мировой суд ленинского района воронежа официальный сайт Мировые Судьи Ленинского района Мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему РФ. Согласно законодательной базе Российской Федерации, мировой суд рассматривает судебные дела первой […]
 • Адвокат всеволод добрынин Адвокатская палата Республики Татарстан Центр судебных экспертиз «Монограмма» проводит экспертизы по определениям судов, постановлениям следователей и иных уполномоченных на это должностных лиц, по делам, рассматриваемым как в […]
 • Жалоба 254 гпк рф образец Заявление об оспаривании действий С 15 сентября 2015 года подраздел III ГПК РФ утратил силу, вступил в силу Кодекс административного судопроизводства РФ. С этого времени жалобы на действия (бездействия) должностных лиц необходимо […]
 • 24 Судебная власть в рф Судебная власть в РФ (1) Главная > Реферат >Государство и право Глава I. Судебная власть в системе органов Российского государства…. 5 - 7 Глава II. Понятие правосудия. Признаки и принципы правосудия……. 8 - 14 Глава III. Суд как орган […]
 • Военная статья 88 Статья 88. Ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной травмы Статья 88. Ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной травмы Информация об изменениях: Законом Ярославской области от 3 ноября 2010 г. N 41-з в часть 1 статьи 88 […]
 • Ооо на усн 15 какую отчетность сдавать Ооо на усн 15 какую отчетность сдавать Уведомление о переходе на УСН необходимо подать в ИФНС в течение 30 дней со дня регистрации. Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС): 1) Декларацию по УСН в срок не позднее […]
 • Единовременные выплаты на ребенка в москве Социальные выплаты 2018 года В 2018 году социальные выплаты по уходу за детьми, для многодетных семей и декретные выплаты претерпели некоторые изменения и стали адресными. Если вы являетесь малообеспеченной семьей и показатель вашего […]