Коап ст 288

Содержание:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

1) постанову адміністративної комісії — у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради — у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення — у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення.

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за поданням прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності подання прокурора — керівником вищестоящого органу.

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

Коментар:

Ця стаття визначає, які саме органи мають право розглядати скаргу, подану при оскарженні постанови у справі про адміністративне правопорушення. Визначення цього органа прямо залежить від того, який саме орган прийняв постанову у справі. Так, якщо справу розглядала адміністративна комісія, скарга розглядається виконкомом відповідної ради; якщо справу розглядав виконком сільської, селищної, міської ради — відповідна рада; при розгляді справи іншим органом (посадовою особою) — вищестоящим органом (посадовою особою). До того ж слід зауважити, що незалежно від того, який орган розглядав справу, оскаржити постанову завжди можна у районному, районному у місті, міському чи міськрайонному суді. Рішення суду в такому випадку є остаточним. Воно може бути скасовано лише в порядку наглядового провадження.

За загальним правилом скарга подається в орган(посадовій особі), який виніс постанову по справі. При цьому подача скарги в інший орган встановлюється законодавством України. Орган (посадова особа), одержавши скаргу, зобов’язаний надіслати її разом із матеріалами справи органу (посадовій особі), правомочному її розглядати. Термін, встановлений для цього-три доби.

При накладенні на особу одночасно і основного, і додаткового стягнення, вона може за своїм вибором його оскаржити в порядку, встановленому законом. Таким самому правом користується і потерпілий.

За здійснення дій, пов’язаних із адміністративним провадженням, законом передбачається сплата державного мита. В зв’язку з поданням скарги така особа звільняється від його сплати.

Кодекс РК Об административных правонарушениях
Статья 288. Невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц

Сноска. Заголовок статьи 288 в редакции Закона РК от 29.12.2014 № 272-V (вводится в действие 01.01.2015).

1. Невыполнение налогоплательщиком законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц —

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

3. Незаконное воспрепятствование доступу должностного лица органов государственных доходов, проводящего налоговую проверку, на территорию или в помещение, используемые налогоплательщиком (кроме жилых помещений) для предпринимательской деятельности, —

влечет штраф в размере сорока пяти месячных расчетных показателей.

4. Действия (бездействие), предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.

Сноска. Статья 288 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 272-V (вводится в действие 01.01.2015); от 28.12.2017 № 127-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 288. Порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано:

1) постановление административной комиссии — в исполнительный комитет (а в населенных пунктах, где не создано исполнительных комитетов, — исполнительные органы, исполняющие их полномочия) соответствующего совета или в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд, в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины, с особенностями, установленными настоящим Кодексом;

2) решение исполнительного комитета (а в населенных пунктах, где не создано исполнительных комитетов, — исполнительных органов, выполняющих их полномочия) сельского, поселкового, городского совета — в соответствующий совет или в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд, в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины, с особенностями, установленными настоящим Кодексом;

3) постановление другого органа (должностного лица) о наложении административного взыскания, постановление по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме — в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в районный, районный в городе, городской или Арбитражный суд в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины, с особенностями, установленными настоящим Кодексом.

Постановление об одновременном наложении основного и дополнительного административных взысканий может быть обжаловано по выбору лица, в отношении которого оно вынесено, или потерпевшего в порядке, установленном для обжалования основного или дополнительного взыскания;

4) постановление инспектора по парковке о наложении административного взыскания (части первая и третья статьи 122, части первая и вторая статьи 152-1 настоящего Кодекса) — в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины, с учетом особенностей, определенных настоящим Кодексом.

Жалоба подается в орган (должностному лицу), который вынес постановление по делу об административном правонарушении, если иное не установлено законодательством Украины. Жалоба, поступившая в течение трех суток направляется вместе с делом органу (должностному лицу), правомочному в соответствии с настоящей статьей ее рассматривать.

Лицо, обжаловала постановление по делу об административном правонарушении, освобождается от уплаты государственной пошлины.

КоАП Украины. Статья 288

КоАП Украины. Статья 288

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення — у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення.

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора — керівником вищестоящого органу.

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

01.03.2012
Древнейший спорткар продается в США

29.02.2012
Власти США будут тестировать автокресла для взрослых детей

28.02.2012
На модульные платформы переходит Nissan

27.02.2012
В Европу систему SYNC привезет Ford

26.02.2012
Украинцы обожают белые автомобили

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 28.08.2018
 • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 288 КУпАП в останній чинній редакції від 8 серпня 2015 року.

! Стаття має нову редакцію, яка набирає чинності 7 лютого 2019 року.
Порівняти зміни

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАПП) (статті 213 — 330)

Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Глава 24. Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

1) постанову адміністративної комісії — у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради — у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі — у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення.

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

Еще по теме:

 • Оперативный эксперимент и следственный эксперимент § I. Понятие оперативного эксперимента Рекомендательный законодательный акт «О борьбе с организованной преступностью», принятый Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 2 ноября 1996 г., в ст. 26 определяет […]
 • Мировой суд 289 Мировой суд 289 Жалобы на решения, постановления, определения и приговоры подаются в суд: Преображенский районный суд г. Москвы, обвинение поддерживает Преображенская межрайонная прокуратура. Муниципальный район Москвы: Новогиреево, ОМВД […]
 • Порядок снятие с регистрации по месту жительства Как оформить снятие с регистрации по месту жительства? Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас. Российские граждане обязаны регистрироваться по месту […]
 • Уголовная статья 288 Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК Украины) с комментариями к статьям ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441 Стаття 288. Рассмотрение вопроса об освобождении от уголовной ответственности 1. […]
 • Какая статья 288 Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица Присвоение государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли […]
 • Может ли собственник квартиры выписать прописанного родственника без суда Может ли собственник квартиры выписать прописанного родственника? Выписка или прекращение права пользования жилым помещением инициируется собственником либо жильцом квартиры. Жизнь полна сюрпризов, поэтому еще вчера прописанный […]
 • Воинский учет журнал проверок Приложение N 4. Журнал проверок состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Журналпроверок состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в […]
 • Как проходит имущественный суд Раздел имущества при разводе Украина Самым конфликтным и тяжелым делом является раздел имущества при разводе, который чаще всего происходит как следствие расторжения брака (развода). Но раздел имущества не всегда связан с разводом. Раздел […]