Характеристики для студентов юристов с практики

Характеристика по практике юриста образец

Образец отзыва руководителя практики от организации

Практикант Грачёва Екатерина Вячеславовна

проходила производственную практику в ЗАО «Уголёк» г.Воркуты в качестве юрисконсульта.

В течение четырёх недель прохождения практики с 1.05.2007 г. по 31.05.2007 года, Грачёва Е.В. внимательно и ответственно относилась к выполняемой работе. Участвовала в выявлении и устранении причин ненадлежащего исполнения договоров, помогала юристам предприятия разрабатывать новые формы договоров и различных корпоративных документов, пробовала проводить экспертизу различных документов составляемых в организации, ознакомилась с подготовкой материалов для передачи их на рассмотрение в арбитраж, консультировала работников и клиентов организации по вопросам действующего законодательства, участвовала в различной повседневной работе.

Всю порученную работу выполняла добросовестно. Стремилась приобретать новые знания, чтобы быть ещё более полезной. Неоднократно оказывала неоценимую помощь юристам и другим сотрудникам предприятия. Руководство юридической службы и самой организации оценивают работу

Грачёвой Е.В. на «хорошо».

Замечаний по прохождению практики к Грачёвой Е.В. нет.

Генеральный директор (Давыдов В.В.)

Текст © Спицын Владимир, 2008-2009 (специально для сайта «Город Воркута»: www.vorcuta.ru)

Правила заимствования этой статьи и других материалов сайта Воркуты

В настоящее время доступны образцы следующих документов:

Характеристика на студента-практиканта

Рецензия на дипломную работу студента

Рецензия на дипломную работу студента-экономиста

Готовятся к размещению образцы документов:

Дневник прохождения производственной практики в юридической службе коммерческой организации

Отчёт по производственной практике в юридической службе коммерческой организации

Рецензия на дипломную работу «Направления деятельности юридической службы предприятия»

Отзыв на дипломную работу «Направления деятельности юридической службы предприятия»

Рекомендуем образцы документов с сайта «Город Сыктывкар»:

Характеристика практиканта юриста зразок

Характеристика на студента практиканта

Характеристика на студента практиканта є умовою успішного проходження практики. Що ж представляє із себе характеристика на студента практиканта?

Характеристика — сукупність відмітних властивостей кого-небудь або чого-небудь. Цю характеристику може використовувати будь-який студент, потрібно лише замінити текст, виділений червоним кольором. Нижче представлена ??сам зразок.

Так само ви можете ознайомитися з безкоштовними звітами по практиці і корисною, з нашої точки зору, книгою для студентів.

План характеристики студента

Характеристика на студента практиканта повинна складатися з наступних частин:

1. На початку пишеться шапка характеристики студента. Приблизно так:

студента 4 курсу спеціальності «Державне управління і право»

Академії управління при Президентові Республіки Білорусь

Лазарева Олександра Олександровича

2. Далі в характеристиці на студента практиканта відбивається основна частина, де вказуються місце практики, основні якості і т. Д. В цілях економії часу уявляю свою характеристику студента:

Студент Академії управління при Президентові Республіки Білорусь Лазарєв Олександр Олександрович у період з 27 червня по 16 липня 2011р. проходив управлінсько-правову практику в юридичному відділі Міністерства архітектури та будівництва.

За час проходження практики студент ознайомився з роботою, завданнями, структурою та основними напрямками діяльності Міністерства архітектури і будівництва, з нормативними актами, що регламентують діяльність юридичної служби.

За час проходження практики Лазарєв А.А. повністю виконав передбачену програму практики, показав своє вміння самостійно вирішувати практичні питання, застосовуючи теоретичну базу та чинне законодавство, зарекомендував себе грамотним фахівцем, ефективно застосовувати отримані теоретичні знання у практичній роботі, що володіє хорошими аналітичними і організаторськими здібностями.

При виконанні поставлених перед ним задач характеризується ініціативністю, старанністю, відповідальністю, дисциплінованістю.

На підставі викладеного, пропоную студенту Академії управління при Президентові Республіки Білорусь Лазареву Олександру Олександровичу за підсумками практики, при її захисті в Академії управління при Президентові Республіки Білорусь виставити оцінку «відмінно».

3. Наприкінці характеристики студента вказується посада керівника практики. Характеристика студента скріплюється підписом і печаткою:

Заступник начальника юридичного відділу З.А. Шлег

Ця характеристика на студента практиканта перевірена багато раз на практиці. Випробування пройшла успішно. Цю характеристику можна використовувати при пошуку роботи і складанні резюме.

Статтю додав: Олександр Лазарєв

Автор проекту ProЮріст.by- правові послуги. Займаюся наданням юридичної допомоги громадянам Республіки Білорусь.

Юрист радить ознайомитися:

 • Заповнення щоденника по практиці
 • Як написати дипломну роботу
 • Як вести себе на співбесіді
 • Зразок резюме

Зразок характеристики студента

Характеристика студента з місця практики зразок. Характеристика студента з місця практики скачати. Характеристика студента з місця практики приклад

зразок характеристики на студента. проходження практики в ДОУ Чи варто засмучуватися ХАРАКТЕРИСТИКА На студентку 5 курсу групи №504 з / о Характеристика на студента проходив педагогічну

характеристика студента зразок. Виробнича характеристика студента практиканта з місця роботи, практики — приклад, зразок

чотири фото і одне слово на комп’ютер » Зразок характеристики студента практики 2 курсу в дитячому саду. Зразок характеристики студента практики 2 курсу в дитячому садку

Зразок характеристики на студента-практиканта в школі — Шаблони — дуже просто і зрозуміло. Приклад характеристики студента-практиканта Cкачать

Зразок характеристики студента. В розділі представлені два заповнених зразка характеристики для студентів. Зразки характеристик для виробничої, переддипломної, ввідна, ознайомчої практики

Зразок характеристики студента до військкомату (Розмір: 32,0 Кб | Скачувань: 5830). Раніше в цій же рубриці: Характеристика студента з місця практики

5 років тому Ну ось так приблизно: Студент (-ка) __курсу ___ навчального закладу ___ проходив Навчальних практику в _ (п дпрі мство) ___ з ___2009 р. по ___2009 р. За годину практики ___ ознайомився з д яльн стю п дпрі мства, взявши доля в робот __В дд л в, получил практичність навички з! Застосування отриманий в процес Всього 2 відповіді

На цій сторінці знаходиться зразок характеристики студента. Характеристика студента Іванова Олексія Миколайовича. в 1988 року народження

Зразок характеристики на студента-практиканта юриста — Всі види характеристик! Posted in Без рубрики | Tagged. Приклад характеристики студента-практиканта Cкачать

Характеристика на студента практиканта

Характеристика на студента практиканта является условием успешного прохождения практики. Что же представляет из себя характеристика на студента практиканта ? Характеристика — совокупность отличительных свойств кого-либо или чего-либо. Эту характеристику может использовать любой студент, нужно лишь заменить текст,выделенный красным цветом. Ниже представлена сам образец. Так же вы можете ознакомиться с бесплатными отчётами по практике и полезной, с нашей точки зрения, книгой для студентов .

План характеристики студента

Характеристика на студента практиканта должна состоять из следующих частей:

1. В начале пишется шапка характеристики студента. Примерно так:

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента 4 курса специальности «Государственное управление и право»

Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Лазарева Александра Александровича

2. Далее в характеристике на студента практиканта отражается основная часть, где указываются место практики, основные качества и т. д. В целях экономии времени представляю свою характеристику студента:

Студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь Лазарев Александр Александрович в период с 27 июня по 16 июля 2011г. проходил управленческо-правовую практику в юридическом отделе Министерства архитектуры и строительства.

За время прохождения практики студент ознакомился с работой, задачами, структурой и основными направлениями деятельности Министерства архитектуры и строительства , с нормативными актами, регламентирующими деятельность юридической службы.

За время прохождения практики Лазарев А.А. полностью выполнил предусмотренную программу практики, показал свое умение самостоятельно разрешать практические вопросы, применяя теоретическую базу и действующее законодательство, зарекомендовал себя грамотным специалистом, эффективно применяющим полученные теоретические знания в практической работе, обладающим хорошими аналитическими и организаторскими способностями.

При выполнении поставленных перед ним задач характеризуется инициативностью, исполнительностью, ответственностью, дисциплинированностью.

На основании изложенного, предлагаю студенту Академии управления при Президенте Республики Беларусь Лазареву Александру Александровичу по итогам практики, при ее защите в Академии управления при Президенте Республики Беларусь выставить оценку «отлично».

3. В конце характеристики студента указывается должность руководителя практики. Характеристика студента скрепляется подписью и печатью:

Заместитель начальника юридического отдела З.А. Шлег

Эта характеристика на студента практиканта проверена много раз на практике. Испытание прошла успешно. Эту характеристику можно использовать при поиске работы и составлении резюме.

Характеристики для студентов юристов с практики

Характеристика студенту з місця практики — це як його візитна картка у майбутньому працевлаштуванні. Саме на місце проходження практики у деяких випадках звертають увагу працедавці. Інколи, при заявлені студентом добрих показників здібностей та старання, з місця проходження практики пропонують посаду для працевлаштування. Тому власні ділові якості, старання та вміння є запорука в отриманні позитивної характеристики.

Складає характеристику для студента з місця проходження практики працівник відділу кадрів, того підприємства або організації, де і студент проходив саму практику. Має право скласти сам керівник, в іншому разі його підпис обов’язковий. Сама характеристика має певний зразок , для пред’явлення до навчального закладу, що давав направлення для проходження практики.

У характеристиці для студента зазначається короткий опис та загальний рівень його професійних знань і підготовки, які він проявив і застосував у конкретній галузі діяльності підприємства. В залежності від курсу навчання, студент може проходити в той чи інший період ознайомчу, виробничу або переддипломну практику. У всіх перерахованих випадках форма написання характеристики з місця практики однакова

Характеристика студенту з місця практики, типовий зразок :

Характеристика видана студенту ________________________ вказуємо навчальний заклад ___________________________ (ПІБ)
1. Назва практики: переддипломна
2. Місце проходження практики (найменування підприємства, його адреса, телефон)
ТзОВ «______________________»
_____________________________ (Адреса та телефон)

3. Яку роботу виконав студент в організації або на підприємстві
Вивчення внутрішньої документації підприємства або організації (документи по кадрах, посадові інструкції, внутрішні процедури), вивчення загального досвіду роботи підприємства «____________________________», аналіз діяльності підприємства, ознайомлення з звітністю та планами.
4. Оцінка проходження практики (діяльності студента) керівником підприємства (організації)
____________________________ (ПІБ) за час проходження перед дипломної практики показав хороший та теоретичний рівень знань підготовки в питаннях управлінні та керуванні підприємством. Покладенні обов’язки виконував якісно та добросовісно і в повному обсязі. Намагався здобувати нові знання, вдосконалювати досвід. В цілому роботу _________________________ (ПІБ) можна оцінити на «__».

Керівник
ТзОВ «________________» ___________________ / _______________ /

5. Час проходження практики
Прибув до практики______________________
Вибув з практики________________________

Скопіювати характеристику з місця практики в форматі WORD:

Характеристики для студентов юристов с практики

студентки 3-го курсу 67-юп-07 групи
спеціальність правознавство
Віницького Фінансово-Економічного
Університету
ПІП

ПІП проходила практику в Липовецькому районному суді Вінницької області в період з 01.03.2010р. по 13.03.2010р. включно.

За цей період ПІП проявила себе як грамотний, ініціативний працівник, який вміє застосовувати на практиці знання, отримані в Вінницькому Фінансово-Економічному Університеті. Доручення судді виконувала швидко, охайно та добросовісно. При цьому проявляла інтерес до роботи судді та його помічника.
Ознайомилась із роботою канцелярії суду, секретарів судових засідань, керівника апарату суду. Систематично була присутня на судових засіданнях по цивільних, кримінальних, також при розгляді адміністративних матеріалів; брала участь у підготовці судових справ до розгляду. За дорученням керівника практики самостійно складала проекти процесуальних документів у справах, які розглядалися судом під час проходженням нею правової практики. Також вивчила порядок ведення діловодства в суді.
Вчасно виконувала всі вказівки керівника практики, чітко дотримувалась правил внутрішнього трудового розпорядку.
За час проходження практики в Липовецькому районному суді ПІП проявила себе як активий, уважний, працелюбний та відповідальний працівник, який може бути рекомендований на роботу в суді.

Характеристика видана для пред’явлення в Вінницький Фінансово-Економічний Університет.
12.03.2010р.

Суддя Липовецького районного суду С.І. Жук

студентки 3-го курсу 67-юп-07 групи
спеціальність правознавство
Віницького Фінансово-Економічного
Університету
ПІП

ПІП проходила практику в Липовецькому районному суді Вінницької області в період з 01.03.2010р. по 13.03.2010р. включно.

За цей період ПІП проявила себе як грамотний, ініціативний працівник, який вміє застосовувати на практиці знання, отримані в Вінницькому Фінансово-Економічному Університеті. Доручення судді виконувала швидко, охайно та добросовісно. При цьому проявляла інтерес до роботи судді та його помічника.
Ознайомилась із роботою канцелярії суду, секретарів судових засідань, керівника апарату суду. Систематично була присутня на судових засіданнях по цивільних, кримінальних, також при розгляді адміністративних матеріалів; брала участь у підготовці судових справ до розгляду. За дорученням керівника практики самостійно складала проекти процесуальних документів у справах, які розглядалися судом під час проходженням нею правової практики. Також вивчила порядок ведення діловодства в суді.
Вчасно виконувала всі вказівки керівника практики, чітко дотримувалась правил внутрішнього трудового розпорядку.
За час проходження практики в Липовецькому районному суді ПІП проявила себе як активий, уважний, працелюбний та відповідальний працівник, який може бути рекомендований на роботу в суді.

Характеристика видана для пред’явлення в Вінницький Фінансово-Економічний Університет.
12.03.2010р.

Суддя Липовецького районного суду С.І. Жук
Нічого особливого в даній характеристиці, так набір коректно побудованих словосполучень. Адже погодьтеся, все не так було.
Досить часто студенти взагалі відмовляються допомагати працівникам суду. Чи не так Елеонора??
Просто суддя Жук С.І. лояльно до Вас відносився, тай усе.

Нічого особливого в даній характеристиці, так набір коректно побудованих словосполучень. Адже погодьтеся, все не так було.
Досить часто студенти взагалі відмовляються допомагати працівникам суду. Чи не так Елеонора??
Просто суддя Жук С.І. лояльно до Вас відносився, тай усе.

для вас ведь не станет новостью, что в подавляющем большинстве случаев практикант сам набирает характеристику, а судья просто вслепую подписывает и передает на печать?

Досить часто студенти взагалі відмовляються допомагати працівникам суду. Чи не так Елеонора??
Просто суддя Жук С.І. лояльно до Вас відносився, тай усе.
Это все зависит от того, к кому попасть, некоторые и напрягают.

для вас ведь не станет новостью, что в подавляющем большинстве случаев практикант сам набирает характеристику, а судья просто вслепую подписывает и передает на печать?
Да так и бывает, или у них уже есть готовые образцы, где изменяются лишь личные данные.

Нічого особливого в даній характеристиці, так набір коректно побудованих словосполучень. Адже погодьтеся, все не так було.
Досить часто студенти взагалі відмовляються допомагати працівникам суду. Чи не так Елеонора??
Просто суддя Жук С.І. лояльно до Вас відносився, тай усе.

не змогла, на жаль, відповісти раніше. Данеил, на перший погляд в характеристиці насправі немає нічого особливого, це ж не звіт із практики))) Чому, на Вашу думку, я мала відмовлятися допомагати працівникам суду. Я проходила практику під керівництвом голови суду, а у суддів є секретарі та помічники, які суттєво впливають на роботу суду. оскільки вони виконують свою роботу якісно, то я лише допомагала, а не перекладала на себе їх функції, чого, звісно, ніхто б не допустив! Відношення до практикантів у цьому суді не лояльне, а справедливе, оскільке це звичайний суд в районому ценрі, практикантів там небагато ( саме тому цей суд і вибрала ) і їм приділяють достатньо уваги. в судах, що знаходяться в містах практикантів забагато, тому-то практика там «організовується» по принципу конвеєра, цим мабуть і зумовлена Ваша недовіра. А особито у мене все було СУПЕР):)

Еще по теме:

 • Как проходит имущественный суд Раздел имущества при разводе Украина Самым конфликтным и тяжелым делом является раздел имущества при разводе, который чаще всего происходит как следствие расторжения брака (развода). Но раздел имущества не всегда связан с разводом. Раздел […]
 • Получение квартиры государственной семье Льготное жилье в Харькове: кто может претендовать на покупку Харьковские семьи платят ежемесячно 1300 грн по кредиту за квартиру Растущий курс доллара, нестабильная экономическая ситуация в последние годы для многих жителей города и […]
 • Как оформить ходатайство в суд образец Ходатайство о приобщении документов Если после подачи иска в суд необходимо дополнить материалы дела какими-то письменными доказательствами, подайте ходатайство о приобщении документов. Особенно сложных требований к составлению и подаче […]
 • Закон о репатриации россии Репатриация в Российскую Федерацию в 2018 году Термин «репатриация» не часто используется в одной связке с Россией – обычно он встречается при беседе с ассимилированными евреями, которые стремятся вернуться на родину, или же в разговоре с […]
 • Лицензирование образовательной деятельности ип Лицензирование образовательной деятельности ип Открытая общественная правовая информационная система Задать вопрос юристу Главная › Вопрос-Ответ › Образование › Нужна ли лицензия на образовательную деятельность для ИП с […]
 • Рассчитать количество дней отпуска при увольнении онлайн калькулятор Калькулятор отпускных Калькулятор отпускных - поможет рассчитать сумму отпускных. Калькулятор отпускных производит расчет по правилам ст. 139 ТК РФ и Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. […]
 • Допустимая недостача при инвентаризации Недостача при инвентаризации: что делать и как списать Под понятием «недостача» следует понимать разницу между конечной стоимостью реализуемой продукции, которая должна быть в торговой точке, и полученной фактической цифрой. Сегодня […]
 • Ликвидация оао славянки в 2018 году Как проводится ликвидация ОАО в 2018 году Одной из самых распространенных форм организации юридического лица является ОАО. При этом его регистрация и функционирование имеет свои особенности. Аналогичным образом обстоит дело с […]