Доверенность тмц закон

Содержание:

Доверенность на получение ТМЦ с 1 января можно не применять

Минфин приказом от 30.09.2014 г. № 987 отменил действие Инструкции о порядке регистрации выданных, возвращенных и использованных доверенностей на получение ценностей. Приказ вступил в силу 1 января 2015 года.

Следовательно, с 1 января 2015 года доверенность становится необязательной при получении ценностей.

Этим же приказом Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете дополнено абзацем следующего содержания: полномочия на осуществление хозяйственной операции лица, которое в интересах юридического лица или физлица-предпринимателя получает основные средства, запасы, нематериальные активы, денежные документы, ценные бумаги и другие товарно-материальные ценности согласно договору, подтверждаются в соответствии с законодательством. Такие полномочия могут быть подтверждены, в частности, письменным договором, доверенностью, актом органа юридического лица и т. д.

Таким образом, с 1 января 2015 года порядок получения ценностей полностью зависит от договоренности между продавцом и покупателем. Безусловно, такая договоренность должна быть оговорена условиями договора. При этом можно использовать доверенность произвольной формы с учетом норм ст. 245 — 250 ГКУ.

З 1 cічня 2015 року скасовуються довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей. Яким буде документальне підтвердження фактичного одержання товару уповноваженою особою після Нового року?

22 грудня, 2014 Інформаційні листи

З 1 січня 2015 року набирає чинності Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2014 року № 987 (далі – «Наказ»), яким скасовується Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей 1 .

Тобто, починаючи з цієї дати, суб’єкти господарювання вже не зобов’язані оформляти довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей (далі – «ТМЦ») на кожну окрему поставку. Окрім зменшення кількості паперової роботи, таке нововведення позбавить у майбутньому податкові органи та суди одного з улюблених аргументів щодо визнання поставки безтоварною – посилання на відсутність таких довіреностей на отримання ТМЦ 2 .

Водночас повноваження на одержання ТМЦ в інтересах юридичної особи чи то фізичної особи-підприємця все ж таки потребуватимуть документального підтвердження, зважаючи на зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку 3 , що внесені цим же Наказом:

«Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи-підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо».

Отже, на вибір суб’єктів господарювання в якості можливого документального підтвердження факту одержання ТМЦ уповноваженою особою Міністерством фінансів України запропоновано наступні варіації:

 • письмовий договір;
 • довіреність;
 • акт органу юридичної особи;
 • тощо.

Розглядуваний нормативно-правовий акт не містить будь-яких інших уточнень, додаткових вимог щодо вказаних документів на підтвердження повноважень особи отримувати ТМЦ. Відповідно, загальне правило щодо можливості уповноваження на отримання ТМЦ лише осіб, що працюють на даному підприємстві, починаючи з 2015 року, вже не діятиме. Тобто, суб’єкти господарювання у разі необхідності без додаткових дозволів зможуть уповноважувати на отримання ТМЦ осіб, що не перебувають з ними у трудових відносинах.

Ще один нюанс, вартий уваги, – це строк, на який може видаватися такий уповноважуючий документ. Якщо у випадку із довіреністю на отримання ТМЦ було встановлене обмеження по строку дії не більше 10-ти днів, то при новому регулюванні таке обмеження вже не застосовне. І видавати документ на підтвердження повноважень на отримання ТМЦ суб’єкт господарювання зможе на значно довший термін.

Також суб’єкти господарювання вже не будуть зв’язані затвердженою формою для складання документа на підтвердження повноважень на отримання ТМЦ. Так само як і не діятиме порядок реєстрації та обліку таких документів.

Повертаючись до переліку документів, передбачених замість довіреності на отримання ТМЦ, то з 2015 року для відповідних цілей суб’єкт господарювання може оформлювати довіреність. Однак, як випливає із зазначеного вище, за довільною формою. Разом з тим, не слід забувати, що до оформлення такої довіреності (на відміну від довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей) застосовуються положення Цивільного кодексу України.

Щодо письмового договору, як вже зазначалося, особливих вимог не встановлено. Вбачається, що відповідні положення можуть бути прописані у цивільно-правовому договорі з особою, яка виконує відповідні функції для суб’єкта господарювання, однак не перебуває у трудових відносинах з останнім.

Зазначений у Наказі акт органу юридичної особи як документальне підтвердження повноважень особи на отримання ТМЦ може бути виданий, наприклад, у формі наказу директора.

Як бачимо, перелік документів, які можуть використовуватись для підтвердження повноважень особи на одержання товару, не є вичерпним, про що свідчить зазначення в кінці переліку слова «тощо». Разом з тим, у зв’язку з формулюванням попереднього речення про те, що «Повноваження на здійснення господарської операції… підтверджуються відповідно до законодавства», для уникнення претензій зі сторони контролюючих органів рекомендуємо бути обачливими при виборі інших форм підтвердження повноважень особи на отримання ТМЦ. Наприклад, уповноваження на отримання товару в надісланому електронною поштою листі може бути не сприйнятим контролюючими органами як підтвердження повноважень відповідно до законодавства.

Незалежно від обраної форми уповноважуючого документа, рекомендуємо для цілей бухгалтерського та податкового обліку в такому документі вказувати відомості, які б дозволяли ідентифікувати господарські операції, на отримання ТМЦ за якими уповноважується певна особа. Наприклад, тип операцій (поставки), товар, контрагент тощо. Ну і, звісно, особа, яка уповноважується на отримання ТМЦ, також має бути належним чином ідентифікована. Зокрема, як мінімум слід зазначити прізвище, ім’я, по-батькові та паспортні дані такої особи.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

1 Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99.

3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Нові перепони для платників податків. Відшкодування витрат на правничу допомогу 25 жовтня, 2018 275

Про вічне 22 жовтня, 2018 149

Валютне регулювання по-новому, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції» 17 липня, 2018 1256

РРО: чергові очікувані зміни 15 червня, 2018 731

Виключення технічного переоснащення та інші зміни дозвільних процедур у будівництві 11 червня, 2018 464

Зміни у регулюванні касових операцій (повний огляд) 06 червня, 2018 553

Зміни у регулюванні касових операцій (продовження) 01 червня, 2018 487

Зміни у регулюванні касових операцій 30 травня, 2018 1878

До теми відповідальності за порушення у сфері містобудівного законодавства 15 травня, 2018 991

Забезпечення судових витрат як новий засіб боротьби із необґрунтованими позовами 14 травня, 2018 405

Оцінка впливу на довкілля при реалізації проектів на діючих підприємствах 27 квітня, 2018 347

Істотні ризики для господарської діяльності у зв’язку з ухваленням закону про корпоративні договори та закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 22 березня, 2018 6169

Прокоментувати Скасувати відповідь

Для коментування увійдіть або зареєструйтесь будь ласка

Доверенность на получение товаров

Статті за темою

Доверенность на получение ТМЦ – давно известный и крайне распространённый в хозяйственной практике документ, который не так давно обрел некоторые новшества в обращении, но одновременно сохранились в обиходе и некоторые мифы, связанные с ним. Нужна ли сейчас доверенность на получение товарно-материальных ценностей, существует ли типовая доверенность на получение товаров, о правилах оформления доверенности – обо всем этом в сегодняшней консультации.

Содержание статьи:

Прошлое доверенности на получение ТМЦ

Мифы связанные с обращением доверенности на получение товарно-материальных ценностей растут с ее недавнишнего прошлого. Нужно разделить ее историю на 2 периода: до и после 1 января 2015 года. Именно эта дата является тем Рубиконом, который разделил историю доверенности по критерию строгости правил обращения с нею.

 • существовавший срок действия доверенности в 10 календарных дней;
 • типовая форма (бланк) М-2;
 • необходимость подписи главного бухгалтера на бланке доверенности на получение ТМЦ;
 • обязательная регистрация выданных доверенностей.

А еще когда-то давно до 2015 года доверенность на получение ТМЦ на бланке М-2 была бланком строгой отчетности (такие бланки могли печататься только в специализированных издательствах с пропечатанными номерами, водяными знаками и специальным порядком учета). Теперь всего этого нет и вышеперечисленные правила на сегодня не более, чем мифы, связанные с традициями и пережитками прошлого в хозяйственном обращении доверенности на ТМЦ.

Читайте также:

Настоящее доверенности на получение ТМЦ

Что же сейчас? Доверенность на получение ТМЦ теперь:

 • не бланк строгой отчётности, поэтому она может иметь любой номер, печататься на любой бумаге и делать это можно прямо на принтере в офисе предприятия;
 • она не имеет типовой формы. Конечно, при желании можно воспользоваться формой М-2, но можно разработать и свою и ее обязан принять продавец;
 • нет необходимости подписи главного бухгалтера на бланке. Ее теперь может подписать руководитель предприятия или другое уполномоченное лицо;
 • нету обязательной регистрации (это исключительно вопрос организации внутреннего документооборота предприятия, системы его внутреннего контроля);
 • срок действия может быть любым: 1 день, 3 дня, 10 дней, 20 дней, 30 дней, доверенность может быть вообще бессрочной;
 • не обязательно использовать печать. Хотя ее наличие на доверенности можно предусмотреть в договоре купли-продажи или поставки ТМЦ.

Доверенность на получение ТМЦ не имеет установленного срока действия (он может отличаться от 10 дней) и выписывается в свободной форме

Альтернативы доверенности на получение ТМЦ

Выходит, что доверенность вообще не обязательный документ, без которого можно обойтись и заменить другими альтернативами. Подтверждающими документами относительно полномочий лица, принимающего ТМЦ у продавца могут быть:

 • письменный договор на право получения ТМЦ;
 • доверенность на получение ТМЦ;
 • акт органа юрлица;
 • оговорки по тексту договора купли-продажи.

Но отметим, что такие альтернативы доверенности на получение товаров имеет свои недостатки:

 • при письменном договоре на получение ТМЦ доверитель все-таки обязан выдать доверенность доверенному лицу (ч. 1 ст. 1007 ГКУ);
 • оговорки по тексту договора требуют в специальном приложении перечня доверенных лиц и образцов их подписи, а потом продавцу тоже надо иметь всегда под рукой такой договор для сверки подписей. Естественно, что это неудобно;
 • что касается акта органа юрлица, например, общих сборов основателей, правления или директора, то такой документ, если он выдан не директору, по факту будет дублировать ту же доверенность. Что касается директора, то он и так имеет право получить ТМЦ без специальных доверенностей как правомочный представитель предприятия (данные по нему внесены в Единый государственный реестр). “Руководитель предприятия без поручения действует от имени предприятия…, представляя его в отношения с юридическими лицами и гражданами…” (ч. 5 ст. 65 ХКУ). Так было и до 2015 года.

Директор имеет право получать ТМЦ без доверенности

Что же выходит? Удобной альтернативы доверенности на получение ТМЦ просто нет. Есть только “изобретение того же велосипеда”. То есть, или по факту такой же документ, но с другим названием, или просто неудобно. В любом случае, используемый документ необходимо прописать в договоре купли-продажи или поставки. Там же можно указать и некоторые желаемые реквизиты, например, печать.

Доверенность на получение ТМЦ – это самый оптимальный способ для подтверждения полномочий принимающего ТМЦ лица со стороны покупателя перед продавцом

А можно ли вообще без доверенности на получение ТМЦ?

Можно. Но не рекомендуем. Конечно, нет никакого штрафа ни со стороны налоговой, ни со стороны других проверяющих органов за отпуск ТМЦ без доверенности. Нельзя при отсутствии доверенности и признать договор не действительным. Отпуск без доверенности – это просто нарушение системы внутреннего контроля предприятия. Единственный риск – отпуск ТМЦ чужому лицу, которое не имело на это права. Продавец тогда ничего не сможет доказать и после судебных споров скорее всего просто понесет финансовые потери в размере отпущенных без доверенности товарно-материальных ценностей и судебных издержек.

Отпуск ТМЦ без доверенности – только директору. И только после проверки его полномочий

Без доверенности, напомним, можно отпустить ТМЦ только директору. Он может подтвердить свои полномочия, например, с помощью приказа о его назначении и выпиской с госреестра. Отметим, что такая вольность не касается членов правления, так как у них по уставу предприятия могут быть ограничения. Проверить данные госреестра можно в Интернете, например, на сайте Минюста.

И еще один случай отпуска без доверенности – это отпуск лично физлицу-предпринимателю, с которым и был подписан договор купли-продажи. Это естественно.

По директору и по предпринимателю можно (и даже нужно) еще, конечно, запросить документы, подтверждающие личность (паспорт, загранпаспорт, водительские права, военный билет). Такие документы (обычно паспорт) необходимы и при использовании обычной доверенности.

Полезно узнать:

Правила использования доверенности на получение ТМЦ

С 2015 года действительно с доверенностями все стало проще, но это далеко не означает, что вообще не существует никаких правил их обращения. Доверенность подтверждает права на получение товарно-материальных ценностей, основных средств, ценных бумаг, нематериальных активов (п. 2.5 Положения № 88). И позволяет избежать разногласий при их передаче.

Так как специальной инструкции касательно правил использования доверенностей больше нет, то действуют общие правила ГКУ. Среди них выделим следующие:

 • если договор не заверялся нотариально, то доверенность тоже нотариально не заверяется (форма доверенности соответствует форме договора);
 • доверенность имеет письменную форму;
 • доверенность – это не первичный документ, та как не содержит информации про хозяйственную операцию (она могла и не совершиться). Но все равно лучше соблюсти обязательные реквизиты согласно ч. 2 ст. 9 Закона Украины “Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине” от 16.07.1999 г. № 996;
 • без даты выдачи доверенность считается недействительной (ч. 3 ст. 247 ГКУ);
 • если срок действия доверенности не указан, то она действует бессрочно до ее прекращения доверителем (ч. 1 ст. 247 ГКУ) или прекращение юрлица, которое выдало доверенность или смерть доверенного, отказ доверенного от совершения действий. Но бессрочные доверенности – это неудобная практика для продавца, так как постоянно надо выяснять, а не было ли отзыва доверенности, поэтому рекомендуем все-таки указывать срок действия доверенности;
 • доверенности могут быть одноразовыми (получение ТМЦ от конкретного предприятия на конкретную дату) или многоразовыми (например, на получение ТМЦ по разным договорам от имени предприятия в срок с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.);
 • подписывает доверенность руководитель или уполномоченное лицо;
 • продавец забирает при выдаче ТМЦ доверенность себе и сохраняет в общие сроки сохранения первичной документации вместе с другими документами на отпуск ТМЦ (например, накладными).

Доверенность без даты выдачи – недействительна

В доверенности обязательно следует указать:

 • дату выдачи и место составления;
 • полное наименование предприятия, от имени которого действует представитель;
 • фамилию, имя, отчество с указанием паспортных данных;
 • перечень действий, на которые имеет право представитель (например, “получения сырья по договору поставки с ООО “Эдельвейс” № 5 от 15 апреля 2018 г.”);
 • полное наименование предприятия, на котором нужно получить ТМЦ;
 • количество ТМЦ, которые следует получить (это не обязательно, можно указать просто перечень ценностей без указаний количества, так как договор поставки может быть составлен на неограниченное количество, а отпуск ТМЦ в количественном выражении подтверждает расходная накладная);
 • срок действия доверенности (рекомендовано).

Рекомендуем всегда указывать срок действия доверенности на получение ТМЦ

При допущении ошибки в доверенности доверенность с ошибкой лучше отозвать, а потом выписать новую.

Типовая доверенность на получение товара

Еще раз отметим, что никакого стандартного бланка типовой формы на сегодня по получению доверенности нету. Рассмотрим наиболее обобщенный пример доверенности на получение ТМЦ (см. ниже).

Пример

Общество с ограниченной ответственностью “Орхидея”

(код ЕГРПОУ 87654321, адрес: г. Чернигов, ул. Белова, 37/5, тел. (0462)605-605

Доверенность № 25

г. Чернигов Дата выдачи: 15.06.2018 г.

ООО “Орхидея” (далее общество) в лице директора Ковальского Олега Эдуардовича, который действует на основании Устава общества, этой доверенностью уполномочивает:

Корецкого Александра Васильевича

(паспорт серии НК 793505, выданный 23.05.2005 г. Деснянским ОМ УМВД г. Чернигова)

на получение следующих товарно-материальных ценностей у Общества с ограниченной ответственностью “Эдельвейс” (ЕГРПОУ 12345678) по договору поставки от 14.06.2018 г. № 154/25:

Доверенность на получение ТМЦ: когда использовать и как заполнить

Последние поступления

Доверенность на получение ТМЦ: когда использовать и как заполнить

Как вы догадались, речь пойдет о типовой форме № М-2 «Доверенность» (далее — доверенность по ф. № М-2). С начала существования данного документа его основной целью было подтвердить полномочия представителя покупателя на получение ТМЦ — когда продавец мог без колебаний их передать лицу, которое предоставит данный документ.

Поэтому посмотрим, кто и в каких случаях должен использовать доверенность по ф. № М-2. Как ее правильно заполнить и какие последствия ожидают субъектов хозяйствования, если они проигнорируют требования относительно наличия этого документа.

Юридическая сторона вопроса

Форма и порядок использования доверенности изложены в Инструкции о порядке регистрации выданных, возвращенных и использованных доверенностей на получение ценностей, утвержденной приказом Минфина Украины от 16.05.1996 г. № 99 ( далееИнструкция). Правда, там ни слова о правовом статусе доверенности по ф. М-2. Поэтому попробуем обратиться к иным нормативно-правовым актам.

В ст. 237 Гражданского кодекса Украины (далееГКУ) есть понятие «представительство», когда одна сторона (представитель) обязана или имеет право совершить сделку от имени другой стороны, которую она представляет. А одним из видов представительства является представительство по доверенности (ст. 244 ГКУ).

По сути доверенность по ф. № М-2 — это также документ, который предоставляет полномочия лицу на совершение сделки. То есть в понимании ГКУ это также представительство по доверенности. Однако использование данного документа четко регламентировано Инструкцией и предусматривает совершение только одного типа сделки — получение ТМЦ, нематериальных активов, денежных документов и ценных бумаг (далее — ценности) (п. 2 Инструкции).

В ст. 244 ГКУ речь идет лишь о двух типах представительства по доверенности: основанное на договоре или акте органа юридического лица. Однако Высший хозяйственный суд Украины (письмо от 07.04.2008 г. № 01-8/211) считает, что доверенность будет действительной независимо от того, основывается она на договоре либо акте органа юридического лица или нет.

Когда доверенность по ф. № М-2 обязательна для использования

Согласно п. 2 Инструкции, отпуск ТМЦ, нематериальных активов, денежных документов и ценных бумаг может осуществляться только на основании доверенности по ф. № М-2. То есть продавец может передать товар покупателю только когда получит от него надлежащим образом оформленную доверенность по ф. № М-2.

Несмотря на такую безапелляционную императивность нормы, в ней могут быть исключения.

Во-первых. При централизованно-кольцевых перевозках отпуск ценностей может осуществляться без доверенности (п. 13 Инструкции). Однако для этого нужно, чтобы получатель ценностей уведомил поставщика об образце печати (штампа), которой материально ответственное лицо, принимающее ценности, заверяет на сопроводительных документах (накладной, акте, ордере и т.п.) свою подпись о получении ценностей.

Инструкция не уточняет, как должно выглядеть такое сообщение. Однако лучше, когда этот момент пропишут непосредственно в договоре поставки или в приложении к договору.

Самого понятия «центрально-кольцевые перевозки» в законодательстве нет. Однако Минфин в письме от 05.03.2002 г. № 053-2930 усматривает в данном термине «. систематический завоз товарно-материальных ценностей по согласованным на определенный период параметрам (количество, ассортимент, время и т.д.) по адресу одного или более заказчиков (юридических лиц или их отделений, участков, филиалов)». Правда, барьер систематичности в данном письме не уточняется. Однако, как правило, под систематичностью понимают повторяемость от трех и более раз в год.

Во-вторых. Доверенность по ф. № М-2 не нужна, если ценности получает физлицо-предприниматель или представитель физлица-предпринимателя (при наличии у него паспорта или другого документа, удостоверяющего личность). Ведь п. 1 Инструкции распространяет ее действие только на предприятия, учреждения, организации, их обособленные подразделения и представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности. Как видите, физлиц-предпринимателей в этом списке нет.

Соглашается с этим и Минфин (письмо от 31.10.2000 г. № 053-29151 и от 06.11.2000 г. № 053-4154), но при этом считает, что если предприниматель поручает получить ценности другому лицу, то покупателю нужно получить от такого лица доверенность, которая оформляется в соответствии с ГКУ. Конечно, это лишь рекомендация, но ею стоит воспользоваться, чтобы не иметь потом претензий по факту поставки.

В-третьих. Считаем, когда руководитель предприятия (учреждения, организации) лично получает ценности, то оформление доверенности по ф. М-2 также не нужно. Ведь он и без доверенности является представителем предприятия (учреждения, организации) (ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины).

При таких обстоятельствах будет достаточно паспорта и документа, подтверждающего статус руководителя (извлечения либо выписки из ЕГР).

Можно ли выдать доверенность по ф. № М-2 неработнику предприятия

По общему правилу, изложенному в п. 4 Инструкции, доверенность по ф. № М-2 выдается только лицам, работающим на таком предприятии. То есть тем физлицам, которые заключили трудовой договор с предприятием (учреждением, организацией). Физлица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, в данный список не входят.

В качестве исключения Инструкция позволяет выписывать доверенность неработнику. Однако для этого нужно, чтобы выполнялся ряд условий:

 • разрешение руководителя предприятия, которое является конечным получателем ценностей;
 • предприятие, на котором работает данное лицо, выдало ему доверенность на получение тех же ценностей и такого же количества с этого предприятия.

На практике это возможно, когда физлицо является работником предприятия, которое предоставляет услуги экспедитора либо является исполнителем по договору поручения.

В остальных случаях предприятие может поручить третьему физлицу (которое не является работником предприятия) получить ценности, если составит доверенность по правилам ГКУ.

Порядок выдачи и заполнения

До выдачи доверенности по ф. № М-2 работники инструктируются о порядке, сроках использования и отчетности согласно данному документу. Выдача доверенности работнику осуществляется под расписку и регистрируется в журнале регистрации доверенностей.

Срок действия доверенности в общем случае не должен превышать 10 дней (п. 8 Инструкции). В случаях, когда в нормативном документе прямо не указано, календарные это или рабочие дни, — считать нужно именно календарные.

Как исключение, доверенность по ф. № М-2 могут выписать и на календарный месяц, но только когда получение ценностей осуществляется по расчетам в порядке плановых платежей или доставка которых осуществляется централизованно-кольцевыми перевозками.

Заполняют доверенность по ф. № М-2 работники, которые занимают должности, дающие право составлять доверенность на получение ценностей. То есть когда должностной инструкцией предусмотрена такая функция работника, и руководитель назначает такое лицо на выписку и регистрацию выданных, возвращенных и использованных доверенностей по ф. № М-2 (п. 5 Инструкции).

Доверенность по ф. № М-2 подписывают одновременно руководитель и главный бухгалтер или уполномоченные ими заместители.

При заполнении доверенности нужно быть особенно внимательным, ведь продавец не отпустит ценности, если в форме:

 • незаполнены реквизиты;
 • имеются исправления и помарки, не подтвержденные подписями тех же лиц, которые подписали доверенность;
 • указаны неправильные данные доверенного лица;

Незаполненные строки доверенности по ф. № М-2 обязательно прочеркиваются.

Формально невыполнение требований Инструкции влечет административную ответственность, установленную ст. 164 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности), которым предусмотрен штраф в размере от 136 грн до 255 грн. Однако накладывать его могут только органы государственного финансового контроля (ранее — органы государственной контрольно-ревизионной службы). При этом админштраф налагается именно на поставщика, который отпустил ценности без доверенности.

Однако есть здесь и «подводные камни». Отсутствие факта выписки доверенности по ф. № М-2 на получение ценностей может рассматриваться налоговиками как отсутствие доказательств реального выполнения данных поставок. И что хуже всего, суд может поддержать такую позицию налоговиков (постановление ВАСУ от 24.01.2013 г. № К-31852/10).

консультант газеты
«Интерактивная бухгалтерия»

Доверенность на получение товаров

Статті за темою

Доверенность на получение ТМЦ – давно известный и крайне распространённый в хозяйственной практике документ, который не так давно обрел некоторые новшества в обращении, но одновременно сохранились в обиходе и некоторые мифы, связанные с ним. Нужна ли сейчас доверенность на получение товарно-материальных ценностей, существует ли типовая доверенность на получение товаров, о правилах оформления доверенности – обо всем этом в сегодняшней консультации.

Содержание статьи:

Прошлое доверенности на получение ТМЦ

Мифы связанные с обращением доверенности на получение товарно-материальных ценностей растут с ее недавнишнего прошлого. Нужно разделить ее историю на 2 периода: до и после 1 января 2015 года. Именно эта дата является тем Рубиконом, который разделил историю доверенности по критерию строгости правил обращения с нею.

 • существовавший срок действия доверенности в 10 календарных дней;
 • типовая форма (бланк) М-2;
 • необходимость подписи главного бухгалтера на бланке доверенности на получение ТМЦ;
 • обязательная регистрация выданных доверенностей.

А еще когда-то давно до 2015 года доверенность на получение ТМЦ на бланке М-2 была бланком строгой отчетности (такие бланки могли печататься только в специализированных издательствах с пропечатанными номерами, водяными знаками и специальным порядком учета). Теперь всего этого нет и вышеперечисленные правила на сегодня не более, чем мифы, связанные с традициями и пережитками прошлого в хозяйственном обращении доверенности на ТМЦ.

Читайте также:

Настоящее доверенности на получение ТМЦ

Что же сейчас? Доверенность на получение ТМЦ теперь:

 • не бланк строгой отчётности, поэтому она может иметь любой номер, печататься на любой бумаге и делать это можно прямо на принтере в офисе предприятия;
 • она не имеет типовой формы. Конечно, при желании можно воспользоваться формой М-2, но можно разработать и свою и ее обязан принять продавец;
 • нет необходимости подписи главного бухгалтера на бланке. Ее теперь может подписать руководитель предприятия или другое уполномоченное лицо;
 • нету обязательной регистрации (это исключительно вопрос организации внутреннего документооборота предприятия, системы его внутреннего контроля);
 • срок действия может быть любым: 1 день, 3 дня, 10 дней, 20 дней, 30 дней, доверенность может быть вообще бессрочной;
 • не обязательно использовать печать. Хотя ее наличие на доверенности можно предусмотреть в договоре купли-продажи или поставки ТМЦ.

Доверенность на получение ТМЦ не имеет установленного срока действия (он может отличаться от 10 дней) и выписывается в свободной форме

Альтернативы доверенности на получение ТМЦ

Выходит, что доверенность вообще не обязательный документ, без которого можно обойтись и заменить другими альтернативами. Подтверждающими документами относительно полномочий лица, принимающего ТМЦ у продавца могут быть:

 • письменный договор на право получения ТМЦ;
 • доверенность на получение ТМЦ;
 • акт органа юрлица;
 • оговорки по тексту договора купли-продажи.

Но отметим, что такие альтернативы доверенности на получение товаров имеет свои недостатки:

 • при письменном договоре на получение ТМЦ доверитель все-таки обязан выдать доверенность доверенному лицу (ч. 1 ст. 1007 ГКУ);
 • оговорки по тексту договора требуют в специальном приложении перечня доверенных лиц и образцов их подписи, а потом продавцу тоже надо иметь всегда под рукой такой договор для сверки подписей. Естественно, что это неудобно;
 • что касается акта органа юрлица, например, общих сборов основателей, правления или директора, то такой документ, если он выдан не директору, по факту будет дублировать ту же доверенность. Что касается директора, то он и так имеет право получить ТМЦ без специальных доверенностей как правомочный представитель предприятия (данные по нему внесены в Единый государственный реестр). “Руководитель предприятия без поручения действует от имени предприятия…, представляя его в отношения с юридическими лицами и гражданами…” (ч. 5 ст. 65 ХКУ). Так было и до 2015 года.

Директор имеет право получать ТМЦ без доверенности

Что же выходит? Удобной альтернативы доверенности на получение ТМЦ просто нет. Есть только “изобретение того же велосипеда”. То есть, или по факту такой же документ, но с другим названием, или просто неудобно. В любом случае, используемый документ необходимо прописать в договоре купли-продажи или поставки. Там же можно указать и некоторые желаемые реквизиты, например, печать.

Доверенность на получение ТМЦ – это самый оптимальный способ для подтверждения полномочий принимающего ТМЦ лица со стороны покупателя перед продавцом

А можно ли вообще без доверенности на получение ТМЦ?

Можно. Но не рекомендуем. Конечно, нет никакого штрафа ни со стороны налоговой, ни со стороны других проверяющих органов за отпуск ТМЦ без доверенности. Нельзя при отсутствии доверенности и признать договор не действительным. Отпуск без доверенности – это просто нарушение системы внутреннего контроля предприятия. Единственный риск – отпуск ТМЦ чужому лицу, которое не имело на это права. Продавец тогда ничего не сможет доказать и после судебных споров скорее всего просто понесет финансовые потери в размере отпущенных без доверенности товарно-материальных ценностей и судебных издержек.

Отпуск ТМЦ без доверенности – только директору. И только после проверки его полномочий

Без доверенности, напомним, можно отпустить ТМЦ только директору. Он может подтвердить свои полномочия, например, с помощью приказа о его назначении и выпиской с госреестра. Отметим, что такая вольность не касается членов правления, так как у них по уставу предприятия могут быть ограничения. Проверить данные госреестра можно в Интернете, например, на сайте Минюста.

И еще один случай отпуска без доверенности – это отпуск лично физлицу-предпринимателю, с которым и был подписан договор купли-продажи. Это естественно.

По директору и по предпринимателю можно (и даже нужно) еще, конечно, запросить документы, подтверждающие личность (паспорт, загранпаспорт, водительские права, военный билет). Такие документы (обычно паспорт) необходимы и при использовании обычной доверенности.

Полезно узнать:

Правила использования доверенности на получение ТМЦ

С 2015 года действительно с доверенностями все стало проще, но это далеко не означает, что вообще не существует никаких правил их обращения. Доверенность подтверждает права на получение товарно-материальных ценностей, основных средств, ценных бумаг, нематериальных активов (п. 2.5 Положения № 88). И позволяет избежать разногласий при их передаче.

Так как специальной инструкции касательно правил использования доверенностей больше нет, то действуют общие правила ГКУ. Среди них выделим следующие:

 • если договор не заверялся нотариально, то доверенность тоже нотариально не заверяется (форма доверенности соответствует форме договора);
 • доверенность имеет письменную форму;
 • доверенность – это не первичный документ, та как не содержит информации про хозяйственную операцию (она могла и не совершиться). Но все равно лучше соблюсти обязательные реквизиты согласно ч. 2 ст. 9 Закона Украины “Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине” от 16.07.1999 г. № 996;
 • без даты выдачи доверенность считается недействительной (ч. 3 ст. 247 ГКУ);
 • если срок действия доверенности не указан, то она действует бессрочно до ее прекращения доверителем (ч. 1 ст. 247 ГКУ) или прекращение юрлица, которое выдало доверенность или смерть доверенного, отказ доверенного от совершения действий. Но бессрочные доверенности – это неудобная практика для продавца, так как постоянно надо выяснять, а не было ли отзыва доверенности, поэтому рекомендуем все-таки указывать срок действия доверенности;
 • доверенности могут быть одноразовыми (получение ТМЦ от конкретного предприятия на конкретную дату) или многоразовыми (например, на получение ТМЦ по разным договорам от имени предприятия в срок с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.);
 • подписывает доверенность руководитель или уполномоченное лицо;
 • продавец забирает при выдаче ТМЦ доверенность себе и сохраняет в общие сроки сохранения первичной документации вместе с другими документами на отпуск ТМЦ (например, накладными).

Доверенность без даты выдачи – недействительна

В доверенности обязательно следует указать:

 • дату выдачи и место составления;
 • полное наименование предприятия, от имени которого действует представитель;
 • фамилию, имя, отчество с указанием паспортных данных;
 • перечень действий, на которые имеет право представитель (например, “получения сырья по договору поставки с ООО “Эдельвейс” № 5 от 15 апреля 2018 г.”);
 • полное наименование предприятия, на котором нужно получить ТМЦ;
 • количество ТМЦ, которые следует получить (это не обязательно, можно указать просто перечень ценностей без указаний количества, так как договор поставки может быть составлен на неограниченное количество, а отпуск ТМЦ в количественном выражении подтверждает расходная накладная);
 • срок действия доверенности (рекомендовано).

Рекомендуем всегда указывать срок действия доверенности на получение ТМЦ

При допущении ошибки в доверенности доверенность с ошибкой лучше отозвать, а потом выписать новую.

Типовая доверенность на получение товара

Еще раз отметим, что никакого стандартного бланка типовой формы на сегодня по получению доверенности нету. Рассмотрим наиболее обобщенный пример доверенности на получение ТМЦ (см. ниже).

Пример

Общество с ограниченной ответственностью “Орхидея”

(код ЕГРПОУ 87654321, адрес: г. Чернигов, ул. Белова, 37/5, тел. (0462)605-605

Доверенность № 25

г. Чернигов Дата выдачи: 15.06.2018 г.

ООО “Орхидея” (далее общество) в лице директора Ковальского Олега Эдуардовича, который действует на основании Устава общества, этой доверенностью уполномочивает:

Корецкого Александра Васильевича

(паспорт серии НК 793505, выданный 23.05.2005 г. Деснянским ОМ УМВД г. Чернигова)

на получение следующих товарно-материальных ценностей у Общества с ограниченной ответственностью “Эдельвейс” (ЕГРПОУ 12345678) по договору поставки от 14.06.2018 г. № 154/25:

Еще по теме:

 • Материнский капитал 2011 какая сумма Размер материнского капитала Размер материнского капитала — то, на что каждая семья обращает внимание, когда определяет возможность использования средств государственной поддержки. Причина тому — индексация материнского капитала. Она […]
 • Материнский капитал на 2014 год сколько Материнский капитал в 2014 году В 2014 году программа «Материнский капитал» продолжает свое действие. Данная программа предусматривает предоставление финансовой помощи семьям, в которые родился или усыновлен второй или последующий […]
 • Купить водительские права в литве Купить водительские права в литве С 10 апреля 2017 года для получения визы в Китай. График работы Консульства Китая в СПб График работы Генерального консульства Китая в Санкт-Петербурге: По случаю национального праздника. Мульти виза в […]
 • Ипотека материнский капитал 2014 Ипотека материнский капитал 2014 Виновник торжества))) Точнее, маткапитала) Размер материнского капитала в 2015 году 453 026 рублей. Сколько материнский капитал еще можно будет получить и до какого года действует: Материнский капитал […]
 • Приговоры по ст 230 ук рф Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского областного суда от 17 февраля 2015 г. по делу N 22-937/2015 (ст. 230 УК РФ. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ключевые темы: […]
 • Алименты на ребенка за прошлый период Взыскание алиментов: разъяснения ВС РФ Количество дел о взыскании алиментов на детей, рассмотренных отечественными судами в 2014 году, превысило 300 тыс. ВС РФ проанализировал данную судебную практику и обобщил ее в своем обзоре (Обзор […]
 • Уголовный кодекс казахстана до 1997 года Уголовный кодекс казахстана до 1997 года УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Утратил силу с 1 января 2015 года, за исключением статьи 51 , утратившей силу с 1 января 2016 года, в соответствии с Уголовным кодексом РК от 3 июля 2014 года […]
 • Калькулятор 395 гк рф 2014 Юридические расчеты Расчет процентов по ст. 395 Гражданского кодекса РФ до 1 июня 2015 года Расчет процентов: Сумма задолженности , в том числе НДС % Период просрочки с по : (дней) Ставка рефинансирования: % Проценты итого за период […]