Ч 1 ст 326 коап

Кодекс РК Об административных правонарушениях
Статья 326. Невыполнение условий природопользования, указанных в экологическом разрешении

1. Невыполнение условий природопользования, указанных в экологическом разрешении, –

влечет штраф на должностных лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, сопряженные с нанесением особо крупного ущерба окружающей среде, созданием угрозы безопасности жизни и здоровью населения, –

влекут штраф на должностных лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия экологического разрешения или без такового.

4. Неустранение физическими и юридическими лицами в установленный срок нарушений, по которым действие экологического разрешения приостановлено, –

влечет лишение экологического разрешения.

Примечание. В случае, если экологическое разрешение выдано природопользователю на несколько производственных объектов, действие экологического разрешения лишается по объекту, по которому природопользователем допущено невыполнение условий природопользования.

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного арешту виконується негайно після її винесення.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Адміністративний арешт- це найсуворіший вид адміністративного стягнення, що застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб і полягає у триманні правопорушника в умовах ізоляції від суспільства.

Даний захід відповідальності встановлено за адміністративні правопорушення, що за ступенем громадської безпеки наближається до злочинів. Він є найбільш суворим з усіх видів адміністративних стягнень. Тому арешт застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень. Цією ж обставиною пояснюється встановлення можливості/необхідності застосування даного виду стягнення тільки в альтернативних санкціях.

(2) Відповідно до статті 32 КУАП, адміністративний арешт призначається тільки районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на термін до 15 діб. Його не застосовують до: 1) вагітних жінок; 2) жінок, що мають дітей віком до 12 років; 3) осіб, які не досягли 18 років; 4) інвалідів 1 і 2 груп; 5) військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів; 6) осіб рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України (сьогодні — Державної пенітенціарної служби), органів внутрішніх справ і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ч. 1 ст. 15 КУАП).

 1. Адміністративний арешт передбачений як наслідок ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства (ст. 325 КУАП) та як наслідок ухилення особи від відбування громадських робіт (ст. 321-4 КУАП).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного арешту виконується негайно після її винесення.

Коментар:

Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень. Він є найбільш суворим з усіх видів адміністративних стягнень. Це стягнення використовується тільки в альтернативних санкціях (наприклад, ст. 44, ст. 173, ч. З ст. 178, ст. 185, ст. 185і, ч. 1 ст. 1853 КпАП). Призначається адміністративний арешт тільки судом (суддею) на термін до 15 діб. Не можна його застосовувати:

1) до вагітних жінок;

2) жінок, що мають дітей віком до 12 років;

3) до осіб, які не досягли 18 років;

4) до інвалідів першої і другої груп.

Постанова, винесена судом (суддею), виконується негайно після її винесення. Виконують її органи внутрішніх справ. Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) є остаточною і оскарженню не підлягає, за винятком випадків, передбачених законами України. Особа, щодо якої розглядається справа, повинна бути обов’язково присутньою. В іншому випадку, ОВС здійснюють примусове доставлення особи, що оформляється або рапортом працівника ОВС, або протоколом, або відповідною постановою.

ОВС (міліція) діють на підставі закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. та інших нормативно-правових актів. Одним із основних завдань міліції є: охорона і забезпечення громадського порядку і адміністративних стягнень; запобігання правопорушенням та їх припинення. До складу місцевої міліції входять спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністративному арешту. Саме в таких спеціальних приймальниках і відбувається строк адміністративного арешту особи, щодо якої винесена відповідна постанова.

Статья 326. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства

1. Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером —

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, —

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Комментарий к Ст. 326 УК РФ

1. Общественная опасность подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства состоит в том, что это деяние нарушает порядок идентификации транспортных средств и нередко имеет цель совершения других, более тяжких преступлений.

Предметом преступления являются идентификационный номер, номер кузова, шасси, двигателя транспортного средства (такие номера присваивает предприятие-изготовитель и фиксирует их в техническом паспорте и других документах), а также государственный регистрационный знак транспортного средства (устанавливается на транспортном средстве и свидетельствует о допуске транспортного средства к участию в дорожном движении) (Приказ МВД России от 28.03.2002 N 282 (в ред. от 29.05.2012) ). О понятии «транспортное средство» см. комментарий к ст. 264. Предметом преступления являются также транспортное средство с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным регистрационным знаком, а равно кузов, шасси, двигатель с заведомо поддельным номером.
———————————
БНА. 2002. N 18; 2003. N 3; N 23; 2005. N 7; 2009. N 10; РГ. 2009. 21 июля; 2010. 23 апр.; 2011. 23 марта; 2011. 16 нояб.; 2012. 13 апр.; 29 июня.

2. Объективную сторону преступления образует альтернативно одно из следующих действий: подделка идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя либо государственного регистрационного знака транспортного средства; уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя; использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака; сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком, а равно сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером.

Преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных действий.

Сбыт транспортного средства и его частей, приобретенных заведомо преступным путем, квалифицируется по ст. 175 УК.

3. Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает общественно опасный характер своих действий и желает их совершить. При сбыте лицо также должно осознавать, что сбывает транспортное средство с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя либо регистрационным знаком или сбывает кузов, шасси, двигатель с заведомо поддельным номером.

Подделка и уничтожение соответствующих предметов преступления совершаются в целях эксплуатации транспортного средства либо его сбыта. Использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака осуществляется в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия.

4. Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.

5. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает ответственность за аналогичные деяния, совершенные при наличии квалифицирующих признаков, — группа лиц по предварительному сговору или организованная группа (см. комментарий к ст. 35).

6. От рассмотренного преступления отличаются правонарушения, предусмотренные ст. 19.22, ч. ч. 3 и 4 ст. 12.2 и ч. 2 ст. 12.31 КоАП.

Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту

Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п’ятнадцяти діб. Адміністративний арешт призначається тільки районним (міським) судом (суддею).

Адміністративний арешт не може застосовуватися до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої груп (ст. 32 КУпАП).

Адміністративний арешт як захід адміністративного стягнення може бути застосований за вчинення таких правопорушень: незаконне вироблення, придбання, зберігання наркотичних речовин без мети збуту в невеликих кількостях (ч. 1 ст. 44 КУпАП); дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП); розпивання спиртних напоїв і поява в громадських місцях у нетверезому вигляді особою, яка двічі протягом року притягувалася до адміністративної відповідальності за такі самі правопорушення (ч. З ст. 178 КУпАП); злісна непокора працівнику міліції (ст. 185 КУпАП); порушення порядку організації і проведення мітингів (ст. 1851 КУпАП); прояв неповаги до суду (ч. 1 ст. 1853 КУпАП).

Адміністративний арешт полягає у короткочасному позбавленні волі і перебудованій під вартою у спеціально встановлених місцях (ізолятори тимчасового тримання та ін.) з можливим використанням заарештованих без оплати праці на фізичних роботах.

Згідно з чинним законодавством, постанова судді про накладення адміністративного арешту є остаточною і оскарженню в порядку провадження в справах про адміністративні правопорушення не підлягає, тобто має виконуватися негайно після її винесення. Як виняток, виконання постанови про накладення адміністративного арешту зупиняється у зв’язку з її опротестування прокурором. У такому випадку постанова виконується лише після розгляду протесту і залишення його без задоволення.

Постанову про застосування адміністративного арешту виконують органи внутрішніх справ. При розгляді справ про адміністративні правопорушення, за які може бути застосований адміністративний арешт, присутність правопорушника є обов’язковою (ст. 268 КУпАП). Якщо ця особа ухиляється від участі в розгляді справи, то її можна піддати приводу.

Постанова судді про застосування адміністративного арешту виконується негайно, тобто правопорушник береться під варту в залі суду після оголошення постанови по справі (ст. 326 КУпАП).

Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в місцях, що їх визначають органи внутрішніх справ. При виконанні постанови про застосування адміністративного арешту арештовані піддаються особистому оглядові.

Згідно зі ст. 37 КУпАП, строк адміністративного арешту обчислюється добами. До цього строку зараховується і час адміністративного затримання правопорушника. Це є суттєвим особливо тоді, коли особа за вчинення окремих правопорушень (дрібне хуліганство та ін.) затримувалася, згідно зі ст. 263 КУпАП, до розгляду справи суддею.

Щодо всіх категорій осіб, підданих адміністративному арешту, встановлений режим утримання, який передбачає:

позбавлення волі правопорушників; здійснення їх особистого огляду; заборону побачень, листування, отримання передач і посилок; заборону куріння; можливість використання на фізичних роботах без оплати праці.

Заарештовані за дрібне хуліганство і за систематичне розпивання спиртних напоїв в громадських місцях, крім того, оплачують вартість свого харчування і утримання. Гаряча їжа їм видається через день.

Згідно з чинним законодавством, із заарештованих за злісну непокору законній вимозі працівника міліції, при ухиленні їх від фізичної роботи, стягується вартість харчування за час перебування під арештом. Рішення про застосування цього заходу приймається суддею за матеріалами, наданими органом внутрішніх справ.

Згідно зі ст. 328 КУпАП, особи, піддані адміністративному арешту, використовуються на фізичних роботах.

Застосування адміністративного арешту не тягне за собою судимості, не є підставою для звільнення з роботи і не перериває трудового стажу. Проте час перебування під арештом не зараховується до стажу, який дає право на щорічну відпустку. Заробітна плата за цей період також не виплачується. Водночас, якщо постанова є незаконною і громадянинові нанесена шкода, її відшкодування провадиться в порядку, встановленому законодавством (ст.296 КУпАП).

У разі закриття справи про адміністративне правопорушення орган (посадова особа), що прийняв про це рішення, зобов’язаний роз’яснити громадянину порядок відновлення його порушених прав і відшкодування іншої шкоди, а також, на його прохання, у місячний строк повідомити про своє рішення трудовий колектив або громадські організації за місцем проживання.

Організація трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, покладається на місцеві ради або місцеві державні адміністрації.

Кошти, що надходять від підприємств і організацій за роботу, виконану заарештованими, зараховуються до бюджету відповідних місцевих рад.

Заарештовані можуть використовуватись без оплати праці на роботах по прибиранню вулиць, подвір’їв, місць громадського користування та інших фізичних роботах.

Адміністрація ізоляторів тимчасового утримання може залучити заарештованих до робіт по благоустрою і покращенню побутових умов цих установ. Для заарештованих встановлюється 8-годинний робочий день.

Адміністративно заарештовані виводяться на роботи під конвоєм, але без зброї. Адміністративно заарештовані утримуються в ізоляторах тимчасового утримання і харчуються за нормами тюрем загального режиму. Заарештовані утримуються окремо від затриманих за вчинення кримінальних злочинів.

Адміністративно заарештовані звільняються з ізолятора тимчасового утримання після відбуття строку адміністративного арешту. Звільненим повертаються під розписку всі вилучені у них при арешті цінності, документи, речі і предмети, за винятком тих, які вони зберігали незаконно. Вилучення предметів, речей і документів, які незаконно зберігав порушник, оформляється актом за присутності понятих.

Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди

У результаті вчинення адміністративного правопорушення може бути нанесена майнова шкода громадянинові, підприємству, установі, організації. У такому випадку орган, який розглядає справу (адміністративна комісія, виконавчий комітет селищної, сільської ради) під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо сума її не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а суддя районного (міського) суду — незалежно від розмірів шкоди, крім випадків, передбачених у ч. 2 ст. 40 КУпАП, а саме — коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг 16 років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує мінімального розміру заробітної плати. Тут суддя має право покласти на неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов’язати своєю працею усунути її.

В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку, встановленому КУпАП та іншими законами України.

В постанові по справі про адміністративне правопорушення зазначається розмір шкоди, яка має бути відшкодована, порядок і строки відшкодування.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди виконується в порядку, встановленому законодавством України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом.

Ця постанова також може бути оскаржена особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або потерпілим, а також опротестована прокурором.

Майнова шкода має бути відшкодована порушником не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому копії постанови, а в разі оскарження або опротестування такої постанови — не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі невиконання постанови по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди у строк, визначений законодавством (15 днів), вона надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження (ст. 330 КУпАП).

Орган (посадова особа), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди, у випадку його невиконання порушником, надсилає цей документ у відділ виконавчої служби, в районі діяльності якого постійно проживає або працює правопорушник.

Державний виконавець, починаючи провадження, надсилає по-рушнику-боржнику повістку про добровільне виконання постанови. Якщо боржник на пропозицію про добровільне виконання не реагує, то виконавець направляє постанову за місцем його роботи для відрахування шкоди із заробітної плати (стипендії, пенсії). Якщо правопорушник не має заробітку (стипендії, пенсії), державний виконавець звертає стягнення на його майно або грошові суми боржника, що знаходяться в інших осіб.

Вимоги державного виконавця щодо виконання постанови про накладення адміністративного стягнення в частині відшкодування винним майнової шкоди є обов’язковим для всіх державних, громадських підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян на всій території України.

Еще по теме:

 • Ст 14 ук рб Уголовный Кодекс Республики БеларусьСтатья 212. Хищение путем использования компьютерной техники 1. Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по […]
 • Статья 162 01 Статья 162 часть 2 УК РФ Доброго времени суток. Хотели бы уточнить, возбуждено уголовное дело в отношении моего жениха по статье 162 часть 2 УК РФ. Это его первый привод, на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, свою […]
 • Система избирательного права в российской федерации Глава 1. Избирательное право в правовой системе Российской Федерации §1. Понятие, предмет и система избирательного права Российской Федерации Д.ю.н., проф. С. Князев Существенным условием становления и развития демократического правового […]
 • Как встать на учет нуждающимся в жилье Как встать на учет нуждающимся в жилье? Добрый день. Я с мужем и двое наших несовершеннолетних детей прописаны в квартире, где муж является собственником 1/5 доли. Так же в этой квартире прописаны родители мужа, брат (в браке, супруга не […]
 • Комментарии к ст 227 нк рф Статья 227. Особенности исчисления сумм налога отдельными категориями физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки уплаты авансовых платежей указанными лицами (наименование в редакции, введенной в действие с 1 января […]
 • Поставить машину на учет в гибдд саратов Регистрация автомобиля в ГИБДД в Саратове Регистрация авто включает в себя: проверку автомобиля инспектором Госавтоинспекции, получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), внесение отметок о регистрации в паспорт […]
 • 158 ук рф поправки 2014 Кто попадает под поправки в ст. 158 УК РФ? Добрый день! с 15.07.2016 вступаю в силу поправки к статье 158. Муж осужден по ст 158 ч 1 на пол года. по совокупности приговоров (осужден на 4 года строгого режима) Кража совершена на 1400,00 […]
 • Конституция рф статья 13 текст Конституция рф статья 13 текст Статья 13. В Российской Федерации признается идеологическое [Конституция] [Глава 1] [Статья 13] 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться […]