1072 гпк

розглянувши матеріали касаційної скарги

Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції

Львівського апеляційного господарського суду

від 08 вересня 2008 року

господарського сулу Тернопільської області

від 08 липня 2008 року

Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції

Спільного малого підприємства «Пріор-Транс»

за участю представників сторін: не з’явились;

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 26.06.2008 за заявою Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції порушено провадження у справі про банкрутство Спільного малого підприємства «Пріор-Транс» в порядку ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон).

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 08.07.2008 (суддя Андрусик Н.О.) провадження у справі припинено на підставі п. 1-1 ст. 80 ГПК України.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 08.09.2008 (колегія суддів у складі: Михалюк О.В. –головуючий, Новосад Д.Ф., Мельник Г.І.) ухвалу господарського суду Тернопільської області від 08.07.2008 залишено без змін.

Судові рішення мотивовані тим, що ініціюючим кредитором не надано доказів фактичного припинення боржником своєї діяльності, доказів відсутності боржника за місцем свого знаходження.

В касаційній скарзі Тернопільська ОДПІ просить скасувати ухвалу суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції з підстав порушення матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого господарського суду України, переглянувши в касаційному порядку ухвалу місцевого та постанову апеляційного господарських судів, на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіривши застосування судами норм матеріального та процесуального права вважає, що касаційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 4-1 ГПК України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі Закон), норми якого, як спеціальні норми права, превалюють у застосуванні над загальними нормами Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 52 Закону у разі, якщо громадянин-підприємець — боржник або керівні органи боржника — юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов’язань.

Відповідно до ст. 1 Закону грошове зобов’язання –це зобов’язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України, а боржник це суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Отже, чинним законодавством про банкрутство передбачено можливість порушення провадження у справі відсутнього боржника за умови наявності існуючої заборгованості перед ініціюючим кредитором будь-якого розміру.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Тернопільська ОДПІ звернулась до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника – Спільного малого підприємства «Пріор-Транс» , посилаючись на наявність заборгованості боржника перед бюджетом в сумі 340 грн., яка виникла внаслідок застосування до нього штрафних санкцій за несвоєчасне подання податкової декларації по єдиному податку, та на факт відсутності боржника за юридичною адресою, підтверджуючи це актами про неможливість вручення податкових повідомлень, складених старшим податковим інспектором, та постановою ВДВС Тернопільського міського управління юстиції про повернення виконавчого документа стягувачеві.

Відповідно до вимог ст.1 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців ” місцезнаходження юридичної особи –адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені ( далі –виконавчий орган).

Згідно зі ст. 17 вказаного Закону в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Відповідно до вимог ч.1, 3 ст.18 вказаного Закону, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін, якщо відомості , які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.

Вказаний Закон також визначає порядок внесення до Єдиного державного реєстру записів про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що, відповідно до вимог ст. 34 ГПК України, лише факт внесення відомостей про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням до реєстру може слугувати доказом відсутності боржника.

Однак, матеріали справи не містять підтвердження наявності в реєстрі запису про відсутність юридичної особи боржника за її місцем знаходження.

Крім того, суди попередніх інстанцій встановили, що грошові вимоги Тернопільської ОДПІ виникли внаслідок несплати боржником штрафу за несвоєчасне подання податкової декларації по єдиному податку.

Відповідно до вимог ст. 1 Закону України » Про систему оподаткування» будь-які податки і збори ( обов’язкові платежі), які запроваджуються законами України , мають бути включені до цього Закону. Всі інші закони України про оподаткування мають відповідати принципам, закладеним у цьому Законі. Податки і збори (обов’язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, сплаті не підлягають.

Згідно зі ст. 13 вказаного Закону в Україні справляються загальнодержавні і місцеві податки і збори (обов’язкові платежі), вичерпний перелік яких міститься у статтях 14 і 15 цього Закону. Податки і збори (обов’язкові платежі), справляння яких не передбачено Законом України «Про систему оподаткування», сплаті не підлягають.

З огляду на наведене, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не відносить суми неустойки (штрафів, пені) і фінансових санкцій тощо, що стягуються до бюджетів за порушення податкового законодавства, до категорії податків і зборів ( обов’язкових платежів).

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що наявність лише штрафних санкцій за порушення податкового законодавства не може бути підставою для порушення провадження у справі про банкрутство.

Твердження касаційної скарги про помилковість висновків судів попередніх інстанцій, порушення норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження при розгляді справи у касаційному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, колегія вважає, що суд апеляційної інстанції правильно залишив без змін вказану ухвалу, постанова апеляційної інстанції прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального права, підстави для її скасування відсутні.

Керуючись ст. ст. 111 7 , 111 9 , 111 11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, —

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції залишити без задоволення.

Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 08 вересня 2008 року у справі № 17/Б-1072 залишити без змін.

стягнення 3991,15 грн.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 06.06.05 у справі № 8/1072 ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” відмовлено в задоволенні заяви щодо перегляду рішення господарського суду від 18.07.2003 за нововиявленими обставинами з підстав недоведеності заявником їх наявності.

Постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 04.10.2005 зазначена ухвала залишена без зміни.

У поданій касаційній скарзі ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” просить скасувати вказані ухвалу та постанову з підстав, які викладені в касаційній скарзі.

Судова колегія, розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши юридичну оцінку судовими інстанціями обставин справи та повноту їх встановлення, перевіривши правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, прийшла до висновку про відсутність правових підстав для задоволення касаційної скарги.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 18.07.03 у справі № 8/1072 ВАТ “ЕК Житомиробленерго” відмовлено в задоволенні позову про стягнення з ПП “Емілія” м.Житомир 3991,15 грн. за порушення законодавства про електроенергетику.

При цьому судом було встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази, які свідчили б про підключення відповідача до електромереж, або самовільне споживання ним електроенергії в період, за який позивачем заявлені вимоги про оплату електроенергії (грудень 2002 –лютий 2003 р.); знаходження його за адресою: м.Житомир, вул.Київська, 79, що не відповідає зазначеним в матеріалах перевірки позивача даним (м.Житомир, вул. Л.Українки,2).

Постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 18.03.04 зазначене рішення місцевого господарського суду залишено без зміни.

11.02.05 ВАТ “ЕК Житомиробленерго” звернулось до Житомирського господарського суду з заявою про перегляд рішення від 18.07.03 у справі № 8/1072 за нововиявленими обставинами.

Як на нововиявлену обставину скаржник посилається на те, що згідно довідки Житомирського обласного Державного комунального підприємства по технічній інвентаризації від 07.05.04 № 692 право власності на частину приміщення магазину по вул.Л.Українки,2 в м.Житомирі було зареєстровано за Жуковичем В.Л. відповідно з договором дарування від 18.10.02; що заявою від 12.02.03 ПП “Емілія” підтвердило своє місцезнаходження саме по вул.Л.Українки,2 та наявність договору на постачання електроенергії.

За цією адресою проводилась перевірка (а.с. 23-24 т.2).

Судова колегія розглянувши наявні матеріали справи, вислухавши пояснення та заперечення представників сторін в судовому засіданні, перевіривши правильність застосування попередніми судовими інстанціями норм процесуального законодавства прийшла до висновку про відсутність правових підстав для задоволення касаційної скарги.

Матеріалами справи, що було також предметом судових досліджень, підтверджується наступне.

01.11.2000 між Житомирським РЕМ, що діє на підставі Положення і є структурним підрозділом ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” та ПП “Емілія” був укладений договір № 1175 на користування електричною енергією.

Згідно з п.п 4.1 –4.2 цього договору споживач зобов’язувався щомісячно сплачувати вартість спожитої електроенергії та знімати і представляти електропостачальній організації показники розрахункових електролічильників за формою, згідно з додатком № 9 до цього договору.

Згідно з актом інспекції по держенергонагляду від 04.12.01, в зв’язку з непроведенням розрахунків, відповідача було відключено від споживання електроенергії (т.1, а.с. 53).

13.08.01 Виконкомом Житомирської міськради зареєстровано зміни до Статуту ПП “Емілія” за № 328-ЖЗЮ, згідно з якими місцезнаходженням підприємства є м.Житомир, вул.Київська, 79.

В заяві керівника ПП “Емілія”, поданій до ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” зазначено, що за адресою: м.Житомир, вул.Л.Українки,2 орендують приміщення дві юридичні особи, у т. ч. ПП “Емілія”. Як вбачається із відмітки вхідної кореспонденції, заява ПП “Емілія” надійшла до ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” 12.02.03 (а.с. 24 т.2). На час винесення господарським судом рішення від 18.07.03 у справі № 8/1072 ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” було відомо про надходження заяви ПП “Емілія” на її зміст.

За таких умов лист ПП “Емілія” міг бути наданий суду при розгляді справи.

Посилання позивача на той факт, що новому керівнику ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” не було відомо про надходження зазначеного листа не може братись до уваги, оскільки лист надійшов на адресу юридичної особи –ВАТ “ЕК “Житомиробленерго”.

Із матеріалів справи вбачається, що 16.12.02 інспекцією по держенергонагляду проведена перевірка за адресою: м.Житомир, вул.Л.Українки,2 в результаті якої виявлено, що інша юридична особа – ПП “Емілія–Фарм” споживало електричну енергію без укладення договору та шляхом самовільного підключення до електромереж ( т.1, а.с. 54).

Докази підключення відповідача до електромереж або самовільне споживання ним електроенергії після складання акту держенергонагляду від 04.12.01 в матеріалах справи відсутні.

Довідка Житомирського держпідприємства по технічній інвентаризації від 07.05.04 щодо реєстрації права власності на частину приміщення по вул.Л.Українки,2 за громадянином Жуковичем В.Л. не свідчить про знаходження ПП “Емілія” за вказаною адресою, а також про споживання цим підприємством електричної енергії.

З урахуванням зазначеного Житомирський апеляційний господарський суд правомірно прийшов до висновку, що зазначені відповідачем в заяві обставини для перегляду рішення господарського суду не є нововиявленими та не впливають на суть рішення.

За таких обставин Житомирським апеляційним судом правомірно відмовлено ВАТ “ЕК “Житомиробленерго” в задоволенні апеляційної скарги.

Зазначене спростовує також доводи касаційної скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 111 5 , 111 7 , 111 9 , 111 11 ГПК України Вищий господарський суд України,

Постанову Житомирського апеляційного господарського суду від 04.10.05 у справі № 8/1072 залишити без зміни, а касаційну скаргу –без задоволення.

30 января директор Гуманитарно-педагогического колледжа Ярахмед Ханмагомедов принял участие в обсуждении вопросов подготовки республиканского конкурса, направленного на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Совещание прошло в Комитете по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Дагестана под руководством врио председателя ведомства Магомеда Абдурахманова. На нем также присутствовали руководители дошкольных, средних и высших учебных заведений республики.

В ходе мероприятия было отмечено, что современное молодое поколение находится, как правило, воспитывается в отрыве от нравственных и духовных устоев, что говорит о некоем общественном кризисе. Поэтому проведение конкурса позволит внести значительный вклад в духовно-нравственное оздоровление подрастающего поколения и всего общества.

Участники совещания обменялись мнениями относительно формата и плана проведения республиканского конкурса, а также создали оргкомитет и рабочую группу по его проведению.

Поиск по сайту

Приветствие директора

Темуркаева Дженнет Бадировна

Выпускница Дагестанского государственного педагогического института.

Я приветствую посетителей нашего портала и надеюсь, что Вы найдете для себя много разнообразной информации о колледже, которая будет полезна и преподавателям, и сотрудникам, и студентам, и абитуриентам и их родителям, и выпускникам нашего колледжа!

розглянувши матеріали касаційної скарги

ВАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго”

Житомирського апеляційного господарського суду від 01.07.2004р.

№ 8/1072 господарського суду Житомирської області

ВАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго”

ВАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” звернулось із заявою про перегляд постанови Житомирського апеляційного господарського суду від 18.03.2004р. за нововиявленими обставинами.

Ухвалою Житомирського апеляційного господарського суду від 01.07.2004р. заяву ВАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” повернуто без розгляду на підставі п.2 ч.5 ст. 113 ГПК України.

У поданій касаційній скарзі позивач просить скасувати ухвалу Житомирського апеляційного господарського суду від 01.07.2004р. та передати справу до цього суду для розгляду заяви по суті.

Судова колегія, розглянувши наявні матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку судовими інстанціями обставин справи та вірне застосування до них норм процесуального законодавства прийшла до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення касаційної скарги виходячи з наступного.

Як видно з матеріалів справи, ухвалою Житомирського апеляційного господарського суду від 01.07.2004р. заяву ВАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” повернуто без розгляду на підставі того, що заяву подано без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів відповідачу, зазначивши, що належним доказом направлення саме копії заяви є бланк опису вкладення, а фінансовий чек, наданий скаржником, не може вважатися належним доказом відправлення копії заяви іншій стороні у справі.

Проте, такий висновок апеляційного суду суперечить вимогам чинного законодавства. Скаржник подав доказ надіслання копії заяви — фінансовий чек №76 від 25.05.2004р., виданий поштовим відділенням.

Згідно ст. 32 ГПК України такі чеки є доказами. У випадку сумніву у їх вірогідності, чи дійшовши висновку про недостатність таких доказів, суд міг і повинен був витребувати додаткові докази, але не мав законних підстав для повернення скарги.

Крім того, у випадках, коли після перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку воно було залишене без змін, перегляд його за нововиявленими обставинами здійснюється тим судом першої інстанції, який прийняв це судове рішення, незалежно від того, що воно було предметом перегляду в апеляційному та касаційному порядку.

Враховуючи викладене, оскаржену ухвалу не можна визнати законною і обгрунтованою, у зв’язку з чим її слід скасувати, а справу передати до господарського суду Житомирської області.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 111 5 , 111 7 , 111 9 , 111 10 , 111 11 , 111 13 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

Касаційну скаргу задовольнити частково.

Ухвалу Житомирського апеляційного господарського суду від 01.07.2004р. у справі №8/1072 скасувати.

Справу направити до господарського суду Житомирської області для розгляду по суті заяви ВАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго”.

Статья 1072 ГПК РФ ДТП

ДТП.Ответчик совершил наезд на моё авто, Он признан ГиБДД виновным. Моё авто застрахованно по КАСКО Стрх премия 250т.руб. Авт-ль Фольцваген по оценке экспертов восстановлению не подлежит,Стрх.Компания выплатила возмещение полностью с учётом амортизации(220т.руб),авто передано в стрх.компанию,при дополнительной оценке автоэкспертов авто было оценено в 339т.руб.Расчёт 339т-220т=119т.руб.Подал иск в суд.Ответчик назначил новую экспертизу,так как с моей экспертизой. не согласен,но автомобиля уже нет,он в Стрх.компании и возможно утилизирован.У меня есть калькуляция стоимости и ремонта,сост. 278т.руб.А авто застраховано на 250т.руб.Суд уже идёт 4м-ца,-результатов нет! Как будет производится это экспертиза(без авто) и реально ли отсудить эти деньги. Ответчик в свою стрх.компанию не обращался(у него ОСАГО),но мне, до Гибдд, предложил(при свидетелях) отремонтировать авто.Я отказался и вызвал Гибдд. Имею ли я право ссылаться на ст.1072 ГПК РФ и является ли сам факт ДТП стрессовым(у меня в авто были свои дети 4чел.) Судья скептически отнёсся к моему предъявленному моральному иску в 40т.руб.

Уточнение от 5 августа 2011 — 11:03
Страховые компании на суде не присутствовали,а стрх компания ответчика вообще о ДТП не слышала и выдала ему другой полис ОСАГО на следующий год(2011).ДТП совершено 21 дек.2011г

Ситуация в данном случае предсказуема. Ответчик тянет, чтобы не выплачивать деньги (разницу) и назначил новую экспертизу. Экспертиза без объекта проводиться не может (машина должна быть в наличии), иначе возьмут экспертизу страховой компании. Ваши действия: 1) Если Вас не устроит заключение эксперта ответчика, требуйте от суда проведение независимой экспертизы. Это уже будет окончательный вариант. 2) Обязательно возьмите на суд юриста ( не пожалейте денег). он сможет отстоять и Вашу экспертизу. 3) Если все — таки будет судебная экспертиза — оплачивать ее будет проигравший в суде. У Вас есть реальные шансы выиграть. отсудить сможете. А ответчик специально затягивает процесс. Если бы вы были на его месте, я бы Вам посоветовала сделать то же самое. С уважением.

Еще по теме:

  • Юрист международник вакансии в москве Работа юриста международника в Москве По запросу работа юристом международником в Москве на сайте HotWork.ru собрано 10 вакансий. За эту неделю добавлено 21 свежих вакансий. Успешно закрыто 11 вакансий. Новые вакансии добавляются […]
  • Ст 225 расходы Документы » Финансирование » Письма и разъяснения Минфина РФ » Разъяснения приказов СТАТЬЯ 225 "РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА" "Бюджетный учет" № 08 (44) 2008 г. Д.В. Новиков. Советник советник государственной гражданской службы […]
  • Космаково земельный участок Купить участок без посредников с фото в деревне Космаково Продается участок 18 Га. под семейную ферму, эко поселение, родовое поместье и т.п. Состоит из двух участков. Разрешенное использование: сельхоз. производство и ведение […]
  • Тк 2014 ст 80 Увольнение: П. 3 ст. 77 или ст. 80 ТК РФ? Просим разъяснить, на какую статью ТК РФ следует ссылать­ся при увольнении работника по собственному желанию - п. 3 ст. 77 или ст. 80 ТК РФ? Действительно, вопрос о том, на какую статью ТК РФ […]
  • Томск начальник службы безопасности 40 000 руб доход в месяц Информация о соискателе: ФИО: Бочков Сергей Николаевич Возраст: 37Пол: мужскойСемейное положение: женат График: полный рабочий день Стаж: до 1 годаОпыт:Опыт работы: - 1997-2002год служба в ВС РФ- командир роты […]
  • Домашний арест как мера пресечения дипломная работа Домашний арест как мера пресечения Дипломная работа Выполнена в 2017 году, 72 стр., 65 сносок в тексте СОДЕРЖАНИЕ 1. Общая характеристика домашнего ареста как меры пресечения 6 1.1. Эволюция отечественного законодательства о домашнем […]
  • Семейный кодекс 2014 в списке литературы Семейный кодекс 2014 в списке литературы Помощь в учебе Самара 8-927-902-39-25 Тьюторское сопровождение, научное руководство, репетиторские услуги по экономике и юриспруденции [email protected] Список литературы по семейному […]
  • Бесплатная юридическая помощь в омске Об оказании юридической помощи адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи Порядок приема граждан адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, […]